Klinisk relevans

Bättre diagnostiska möjligheter från tidig ålder är viktigt för att kunna ge rätt behandling vid rätt tillfälle.

Glad pojke med hörlurar
Foto: Jenny Andersson

Samtliga forskningsprojekt inom Scientific Center for Advanced Pediatric Audiology - SCAPA syftar till en förbättrad hörselvård. Bland annat arbetar SCAPA med utveckling av mätmetoder som snabbt kan ge information om typ och grad av hörselnedsättning, eller nyttan av en viss behandling.

En aktuell klinisk studie undersöker effekten av hörapparat hos barn med medfödd ensidig sensorineural hörselnedsättning. Resultaten kan komma att ge viktig information om hur och när dessa hörselnedsättningar eventuellt ska behandlas.

FA
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-04-05