Grupp av människor

Forskning vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Samtliga enheter vid institutionen samverkar med kliniker i sjukvårdsorganisationen inom Region Stockholm.

Foto: Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Vår forskning bedrivs främst i samverkan med kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset och vid laboratorierna i anslutning till klinikerna

Forskningsgrupperna inom CLINTEC har även ett rikt förgrenat forskningsnät och samarbeten med andra institutioner inom Karolinska Institutet, både vid Karolinska Universitetssjukhuset och Campus i Solna. Viktiga samarbetspartners är Stockholms Universitet, KTH och GIH.

Forskarstaben vid CLINTEC omfattar för närvarande 28 professorer, 20 universitetslektorer, 20 adjunkter och ett stort antal forskare, forskningsassistenter och doktorander. Dessutom är ett stort antal forskare och doktorander knutna till CLINTEC för sin forskning, men anställda inom Region Stockholm. Den nära samordningen mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm är en förutsättning för framgångsrik forskning inom de kliniska områdena.

Forskningen vid CLINTEC är multidisciplinär och bedrivs inom olika medicinska områden; från morfologi, över biokemi, fysiologi och farmakologi, till teknik, epidemiologi och beteendevetenskap, samt kliniska tillämpningar och rent kliniskt inriktad forskning. En övergripande beskrivning av forskningsområdet för CLINTEC är alltså kliniskt och translationellt inriktad forskning, ofta med människan som mätenhet även om experimentella och komparativa studier även finns representerade. För en detaljerad beskrivning hänvisas till de enskilda enheternas beskrivning av sin pågående forskning.