Malin Dahlby Skoog

Malin Dahlby Skoog

Doktorand
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för öron-,näs och halssjukdomar B61, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Öron näs o halssjukd, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Legitimerad logoped med språk och kognition som fokus för forskning

Forskningsbeskrivning

 • Mitt projekt ingår i ett stort multidiciplinär projekt som följer upp
  olika aspekter av utveckling hos döva tonåringar och unga vuxna som vuxit
  upp med cochleaimplantat (ett avancerat hörselhjälpmedel) från tidig
  ålder.
  Jag undersöker metaforförståelse och exekutiva funktioner i relation till
  ålder vid implantation. Från tidigare forskning vet vi att tidig
  implantation är gynnsamt för tidig språklig och kognitiv utveckling, men
  vi vill veta mer om hur det går för barnen när de blir äldre. Är tidig
  implantation fortfarande en viktig faktor för språklig och kognitiv
  utveckling, eller spelar andra faktorer mer roll över tid?

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Logopedexamen, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI