Enheten för obstetrik och gynekologi

"Kärnforskning kan tidigt hitta kromosomfelen"
Modern sjukvård klarar allt svårare utmaningar. Svensk forskning inom obstetrik och gynekologi är i världsklass där bland annat fertiliteten ges en ny chans hos tidigare hopplösa cancerfall. Och genom basal kärnforskning hittar man allt mer av livets tidiga beståndsdelar.

Nyheter från enheten för obstetrik och gynekologi