Enheten för obstetrik och gynekologi

"Kärnforskning kan tidigt hitta kromosomfelen"
Modern sjukvård klarar allt svårare utmaningar. Svensk forskning inom obstetrik och gynekologi är i världsklass där bland annat fertiliteten ges en ny chans hos tidigare hopplösa cancerfall. Och genom basal kärnforskning hittar man allt mer av livets tidiga beståndsdelar.