Gunilla Ajne

Gunilla Ajne

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: gunilla.ajne@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för obstetrik och gynekologi K65, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Obstetrik o gynekologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Medicinskt ansvarig för förlossningsenheten Huddinge, Patientområde
  Graviditet och Förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset
  Medicinskt ansvarig inom Stockholms läns landsting gällande erytrocyt- och
  trombocytimmunisering under graviditet.
  Anknuten forskare vid Enheten för Obstetrik och Gynekologi, Clintec
  Undervisar läkarstudenter, barnmorskestudenter, legitimerade barnmorskor,
  läkare inom specialistutbildning och specialistläkare.
  Undervisningsområden är fram för allt graviditetsfysiologi, praktisk
  obstetrik, högspecialiserad obstetrik, erytrocyt- och trombocytimmunisering.
  Organiserar årligen kurser inom komplicerad obstetrik. Författare till ett
  flertal lärobokskapitel inom obstetrik.

Forskningsbeskrivning

 • Bedriver i huvudsak klinisk forskning inom obstetrik. Leder en forskargrupp
  med fokus på fetalt och maternellt utfall vid förlossning med sugklocka,
  inklusive samarbete med kompetens inom medicinteknisk utveckling.
  Tillsammans med Levercentrum, Karolinska Universitetssjukhuset utförs
  studier gällande fysiologisk leveranpassning under normal graviditet
  respektive fettleverinlagrings, NAFLDs, påverkan för graviditet.
  Organiserar patienter med erytrocyt- eller trombocytimmunisering under
  graviditet inom Stockholms läns landsting. Där igenom sker forskning och
  utveckling inom detta område tillsammans med Klinisk immunologi och
  transfusionsmedicin, KI och Karolinska Universitetssjukhuset.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Docent, obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet, 2019
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2004
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1993

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI