Lotta Herling

Lotta Herling

Biträdande Lektor
E-postadress: lotta.herling@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för obstetrik och gynekologi K65, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Obstetrik o gynekologi, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Biträdande Lektor, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2020-2026

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI