Administrationen på PHS

This page in English

Här hittar du kontaktuppgifter till administrationen på Institutionen för folkhälsovetenskap. Du är också välkommen att besöka oss på plan 3 i Widerströmska huset. 

Administrativ chef

Administrativ chef

Per Hanvik

Telefon: 08-524 833 44
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: per.hanvik@ki.se

HR och personalfrågor

Kontakta HR administrationen på hr@phs.ki.se

För KIMKAT-ärenden, hör av dig till kimkat@phs.ki.se. Lista över alla KIMKAT-administratörer på KI. 

Personalhandläggare

Josefine Lindhvall

Telefon: 08-524 827 43
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: josefine.lindhvall@ki.se

Personalhandläggare

Sofia Öhlund

Telefon: 08-524 852 51
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: sofia.ohlund@ki.se

Föräldraledig till mars 2018: 

Personalhandläggare

Maria Herdland

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: maria.herdland@ki.se

Föräldraledig till augusti 2018: 

Personalansvarig

Malin Landstedt

Telefon: 08-524 852 49
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: malin.landstedt@ki.se

Service i huset

För hjälp med till exempel passerkort, leveranser och posthantering: 

Institutionstekniker

Bo Planstedt

Telefon: 08-524 833 47
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Bo.Planstedt@ki.se

Assistent

Anita Thyni

Telefon: 08-524 801 51
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: anita.thyni@ki.se

IT support

För IT support på institutionen, kontakta KI:s centrala IT-avdelning. Mejla it-support@ki.se eller ring till: 08-524 822 22

Ekonomi

Frågor gällande ekonomi på PHS, hör av dig till ekonomi@phs.ki.se

Ekonomiansvarig

Therese Lüsch

Telefon: 08-524 801 35
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: therese.lusch@ki.se

Ekonomihandläggare

Elisabeth Kaven

Telefon: 08-524 833 43
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Elisabeth.Kaven@ki.se

Ekonomihandläggare

Filip Malec

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: filip.malec@ki.se

Ekonomihandläggare

Johanna Sandelius

Enhet: Institutionsadministration
E-post: Johanna.Sandelius@ki.se

Tjänstledig till december 2017:

Ekonomihandläggare

Lena Medan

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: lena.medan@ki.se

Tjänstledig:

Ekonomiadministratör

Pia Olsson

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Pia.Olsson@ki.se

Utbildning

Grundutbildning

För frågor om grundutbildningen på institutionen, hör av dig till gu-adm@phs.ki.se

Utbildningsadministratör

Lena Björk

Telefon: 08-524 801 28
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: lena.bjork@ki.se

Utbildningsadministratör

Hannele Granström

Telefon: 08-524 833 76
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: hannele.granstrom@ki.se

Tjänstledig till maj 2018:

Utbildningsadministratör

Magdalena Harnesk

Telefon: 08-524 833 50
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Magdalena.Harnesk@ki.se

Föräldraledig till augusti 2018:

Utbildningsadministratör

Amina Samuelsson

Telefon: 08-524 833 76
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: amina.samuelsson@ki.se

Forskarutbildning

För frågor om vår forskarutbildning, hör av dig till fu-adm@phs.ki.se

Handläggare

Marita Larsson

Telefon: 08-524 801 05
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: marita.larsson@ki.se

Tjänstledig till juni 2019:

Utbildningssamordnare

Marie Dokken

Telefon: 08-524 801 28
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Marie.Dokken@ki.se

Kommunikation och webb

Kommunikatör

Ida Rutström

Telefon: 08-524 852 55
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: ida.rutstrom@ki.se

Diarium och arkiv

För ärenden till diariet och arkivet, hör av dig till registrator@phs.ki.se

Assistent

Anita Thyni

Telefon: 08-524 801 51
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: anita.thyni@ki.se

Handläggare

Marita Larsson

Telefon: 08-524 801 05
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: marita.larsson@ki.se

Arkivarie

Linus Askenfelt

Telefon: 08-524 833 49
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: linus.askenfelt@ki.se

Kontakta eller besök oss

Här hittar du kontaktinformation och besöksadress till institutionen för folkhälsovetenskap

Länkar

AdministrationInstitution