Gåva via aktier, värdepapper eller aktieutdelning

Vill du skänka aktier eller andra värdepapper till KI:s medicinska forskning? Visste du att du kan skänka din aktieutdelning skattefritt till forskningen på Karolinska Institutet?

Om du funderar på att skänka aktier eller andra värdepapper till Karolinska Institutet är det bra att känna till att en överföring av sådana tillgångar ger ett mervärde till Karolinska Institutet eller dess anknutna stiftelser, eftersom KI är inskränkt skattskyldig avseende donationer till forskning och utbildning. Det innebär att ingen reavinstskatt behöver erläggas vid en försäljning. För information om hur du går tillväga om du vill skänka aktier eller värdepapper, vänligen kontakta Tove Älvemark på Karolinska Institutets Stiftelseförvaltning.

Gåva via aktieutdelning

Om du som privatperson äger aktier kan du skänka rätten till framtida utdelning skattefritt till Karolinska Institutet. Det gäller utdelning på såväl börsnoterade aktier som aktier i onoterade företag, till exempel fåmansföretag.

Profile image

Camilla Sjögren

Handläggare
+46852487845
Profile image

Tove Älvemark Asp

Stiftelseansvarig
Camilla Sjögren
2023-08-14