Tove Älvemark Asp

Tove Älvemark Asp

Stiftelseansvarig
E-postadress: tove.alvemark@ki.se
Telefon: +46852486707
Besöksadress: Nobels väg 5, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS EA Redovisning och controlling, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Ansvarig för stiftelse- och donationsförvaltningen vid KI.
  Hanterar donationer till KI i form av testamenten, minnesgåvor samt större
  donationer från privatpersoner och företag. Detta i samarbete med
  Development Office. Ansvarar för redovisning och administration av KI:s
  anknutna stiftelser.
  Ni är välkomna att kontakta mig om ni har frågor kring donationer och
  testamenten.
  Civilekonom.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI