Information om gåva via aktieutdelning

Visste du att du kan skänka din aktieutdelning skattefritt till Karolinska Institutet? Här läser du mer om hur du kan gå till väga.

Så skänker du skattefritt till Karolinska Institutet

För aktier i börsnoterade svenska avstämningsbolag är gåvan definitiv när utdelningen registreras på gåvotagaren i en särskild förteckning. Har gåvan lämnats innan bolagsstämman fattar beslut om utdelning så har gåvan skett före det att utdelningen kan disponeras.

För utdelning på aktier i fåmansföretag gäller att du måste avsäga dig rätten till utdelningen innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek. Detta kan göras i form av ett gåvobrev, där rätten till utdelning genom utdelningskuponger överlämnas.

Juridiska personer kan inte överlåta utdelningsrätter skattefritt.

Praktisk information

Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket av utdelningen du vill skänka.

För dig som har värdepapperskonto (vp-konto) gäller följande:

För att kunna skänka utdelningen måste du ändra uppgift om mottagare av utdelningen ("rättighetshavaren") till Karolinska Institutet. Be att få fylla i blanketten "Anmälan om Rättighetshavare" hos din bank och lämna in den ifyllda blanketten till din bank. Du kan i blanketten specificera vilket forskningsområde du vill stödja eller om din gåva går till Karolinska Institutet centralt.

Detta gäller för dig som har depå i en bank eller fondkommissionär:

Vänd dig till banken eller fondkommissionären för information för vad som gäller i ditt fall. Fyll i Gåvobrevsblankett och ta med till din bank eller fondkommissionär.

Detta gäller för dig som ska skänka utdelningsrätt på aktier i ett onoterat företag:

Företaget kan utfärda utdelningskuponger, vilka var och en representerar den mot visst aktiebrev svarande rätten till utdelning för en viss räkenskapsperiod. Utdelningskupongerna kan vara fästa vid en talong och ställas till innehavaren. Fyll i Gåvobrevsblankett.

Angående inkomstdeklarationen

Skatteverket får information från din bank om gåvan. Du kan lämna upplysningar om gåvan under särskilda upplysningar i deklarationen. Det kan vara bra att spara underlaget för överlåtelsen av utdelningsrätterna.

Är du delägare i fåmansföretag och redovisar utdelning på blankett K 10 gäller att den utdelning som lämnats i gåva får räknas med i nästa års sparade utdelningsutrymme. Det innebär att en motsvarande utdelning ett senare år blir lågbeskattad.

 

Frågor och svar

Får Karolinska Institutet besked om gåvan?

Har du dina pengar på ett vp-konto får Karolinska Institutet automatiskt besked om din gåva. Finns aktierna på depå hos din bank eller fondkommissionär kan det innebära att din gåva förblir anonym.

Vid överlåtelse genom gåva av utdelningsrätter i onoterade företag framgår det av gåvobrevet vem som lämnat gåvan.

Vilka är fördelarna med att skänka pengar via aktieutdelning?

De pengar Karolinska Institutet erhåller blir större än de pengar du själv skulle disponerat. Normalt är skatten på utdelningar på börsnoterade aktier 30 % men skänker du utdelningen till oss går hela beloppet till det forskningsområde du vill stödja.

För aktier i fåmansföretag är skatten varierande. Den kan vara 20 %, 25 % eller ca 57 % beroende på om aktieägaren innehar s k kvalificerade aktier eller inte. Värt att notera är att även den utdelning som ges bort, och som är lågbeskattad (20 %), får tillgodoräknas som sparat utdelningsutrymme och kan ett senare år, om utdelningsbara medel finns, tas ut till låg beskattning.

Hur påverkas min kontroll som aktieägare?

Du minskar inte din kontrollpost eftersom du inte skänker bort några aktier. Donation av utdelningar påverkar inte heller börskursen, vilket försäljning av aktier kan göra.

När på året kan jag besluta om att donera via aktieutdelning?

Börsnoterade aktier är anslutna till ett kontobaserat system och utdelningen på aktierna lämnas till den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller i en s k särskild förteckning. Registreringen av gåvan måste därför ha skett innan avstämningsdagen för att utdelningen ska kunna tillgodoföras Karolinska Institutet.

För utdelning i andra företag än börsnoterade företag gäller att den som innehar utdelningskupongen är berättigad lyfta utdelning. Gåvan ska då ha överlåtits innan bolagsstämman beslutat om utdelning.

Ifall du har fler frågor om aktieutdelning så tveka inte att höra av dig till Development Office på do@ki,se

Profile image

Jenny Löhr

Enhetschef
+46852486712
Profile image

Tove Älvemark Asp

Stiftelseansvarig
Profile image

Camilla Sjögren

Handläggare
+46852487845
Camilla Sjögren
2023-08-14