Liv Sadeqi

Liv Sadeqi

Handläggare
E-postadress: liv.sadeqi@ki.se
Telefon: +46852486345
Besöksadress: Nobels väg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS STL DO, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Ansvarig Stewardship/givarvård och donatorrelationer
  Ansvarig för Stewardship/givarvård och donatorrelationer på Development
  Office [1]. Jag hjälper KI:s forskare med återrapporteringar till
  donatorer. Givarvård är en central del i arbetet med extern privat
  finansiering och bidrar bl a till att våra forskare kan utveckla egna
  donatorrelationer samtidigt som vi säkerställer att våra donatorer får
  tillräckligt bra återrapportering.
  På Development Office arbetar vi för en bättre hälsa för alla och för
  att fortsätta utveckla Karolinska Institutet som ett världsledande
  medicinskt universitet genom att öka finansieringen från privatpersoner,
  företag och stiftelser.
  Vårt mål att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att KI:s
  donatorer ska hitta forskningsområden som passar just deras intressen och
  engagemang.
  Arbetet bedrivs i nära samarbete med KI:s forskare och universitetsledning.
  Är du nyfiken på KI:s forskning eller är du forskare på KI som vill veta
  mer om vårt arbete så kontakta oss gärna [2].
  [1] https://ki.se/samverkan/stod-karolinska-institutets-forskning
  [2] https://ki.se/samverkan/kontakta-development-office-0

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI