Gåva via bankgiro

Tack för att du vill stödja Karolinska Institutets forskning! Ange ditt namn samt uppge vilket ändamål du vill ge din gåva till.

Inom Sverige: betala in önskat belopp på Karolinska Institutets bankgiro 5310-6217.

Från utlandet: betala in önskat belopp på Karolinska Institutets bankkonto vid Danske Bank, konto 1281-0118132. Ange även:

IBAN: SE 49 1200 0000 0128 1011 8132
BIC/SWIFT CODE: DABASESX

 

Gåva från USA

Karolinska Institutet samarbetar med organisationen King Baudouin Foundation United States (KBFUS). Via KBFUS kan du som är bosatt i USA skänka en gåva skattefritt eftersom organisationen är en så kallad Public charity under sektion 501(c)(3) och 509(a)(1) inom IRC.

King Baudouin Foundation United States tillhör en av Europas största organisationer King Baudouin Foundation, med bas i Bryssel och namngiven efter den belgiske kungen Baudouin I. Vill du ge en gåva via organisationen väljer du Karolinska Institutet som mottagare.

Ge din gåva direkt via King Baudouin Foundation, KBFUS, United States .

Kontakta gärna oss på Development Office på KI eller KBFUS direkt.

 

Development Office

Liv Sadeqi
2023-12-04