Testamentera till KI

Går du i tankar att skriva in Karolinska Institutet i ditt testamente? Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på och vem du kan kontakta om du har frågor.

Foto: Ulf Sirborn
Foto: Ulf Sirborn Foto: Foto: Ulf Sirborn

Att skriva in Karolinska Institutet i ditt testamente är ett fint sätt att främja medicinsk forskning och utbildning framöver. För att din gåva ska komma till bästa användning i framtiden så rekommenderar vi att hålla syftet med gåvan relativt allmänt, eller överlåta till KI att besluta hur medlen bäst kan användas i forskningen. Det är nämligen svårt att redan idag avgöra vad som kommer att vara prioriterade forskningsområden i framtiden.

Det är också viktigt att du skriver ut KI:s hela namn, Karolinska Institutet, och skriv gärna med vårt organisationsnummer 202100-2973.

Har du frågor eller vill veta mer om hur ditt legat kan komma att användas så hör gärna av dig till Development Office

Hur använder KI pengar från ett testamente?

  • Din gåva används där den gör mest nytta, i enlighet med dina önskemål. Tänk på att KI strikt följer önskemålen som uttrycks i ett testamente, vilket gör att för detaljerade beskrivningar av ändamålet för gåvan kan försvåra för oss att ta emot den. Forskningen går hela tiden framåt och det kan hända mycket under tiden mellan testamentet skrivs och när det utfaller. Skriv till exempel hellre ett forskningsområde som mottagare, snarare än en specifik forskargrupp.

Vad kan jag testamentera?

  • Du kan testamentera vad du vill, pengar eller tillhörigheter, antingen hela eller delar av din kvarlåtenskap. Om du har bröstarvingar så har de dock alltid rätt till sin laglott.

Kan KI hjälpa mig med mitt testamente?

  • Med tanke på risken för jäv och intressekonflikter så har KI tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med att upprätta testamenten. I stället hänvisar vi till familjejurister eller till online-plattformar med juridisk rådgivning. Vissa banker har också juridisk rådgivning tillgängligt för sina kunder. KI svarar dock gärna på frågor och ger råd om tänkbara ändamål för ett legat till vår verksamhet.

Kan jag ge redan idag?

  • Om du redan nu vill ge en gåva till KI så tar vi givetvis tacksamt emot ditt bidrag. Kontakta oss gärna för mer information.