Samverkan vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är inte bara ett internationellt ledande medicinskt universitet utan i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, innovation och samverkan med näringslivet nyttiggörs forskningsresultat. Genom kontakterna med blivande studenter, yrkesverksamma i behov av fortbildning, allmänhet och medier når vi de flesta i samhället.

Samverkan och nyttiggörande

Nyheter inom samverkan