NeurotechEU – ett Europauniversitet

NeurotechEU – The European University of Brain and Technology ingår i EU:s satsning på Europauniversitet.

European Universities, eller Europauniversiteten, ger högskolor i Europa möjlighet att genom fördjupat samarbete och utifrån en gemensam långsiktig strategi stärka kvaliteten och attraktionskraften för det europeiska utbildningsområdet

Studenter och personal ska kunna röra sig fritt mellan lärosäten inom en allians och studenter kunna skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten. Totalt finns nu 41 Europauniversitet.

Det finns mer information om NeurotechEU  och KIs arbete inom projektet på den engelska sidan.

Logo NeurotechEU
Logo NeurotechEU Foto: N/A

The European University of Brain and Technology - NeurotechEU

NeurotechEU är ett tematiskt nätverk inom neurovetenskap och relaterad teknologi som syftar till att knyta samman utbildning, forskning och innovation inom dessa ämnesområden. Det pågående arbetet inom NeurotechEU är ett pilotprojekt fram till 2023, men samarbetet är planerat att fortsätta längre än så.

… to build a trans-European network of excellence in brain research and technologies to increase the competitiveness of European education, research, economy and society. 

NeurotechEU's mission

Parter

I NeurotechEU ingår åtta universitet från lika många länder. Tillsammans har universiteten 170 000 studenter, 400 000 alumner och 70 000 anställda.

  • Radboud Universiteit (Nederländerna)
  • Universidad Miguel Hernández de Elche (Spanien)
  • Karolinska Institutet (Sverige)
  • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Tyskland)
  • Boğaziçi Üniversitesi (Turkiet)
  • University of Lille (Frankrike)
  • Reykjavik University (Island)
  • Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (Rumänien)
  • Debreceni Egyetem (Ungern)

Radboud Universiteit är koordinator för NeurotechEU och därmed ansvarig för ledning och samordning av nätverket och aktiviteterna. I NeurotechEU ingår även drygt 250+ associerade partners.

Organisation och kontaktpersoner på KI

Huvudansvarig på KI är Robert Harris, vice rektor för forskarutbildning och ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå samt ordförande i Internationaliseringsrådet.

Vetenskapligt koordinator och ansvarig för projektets tankesmedja "Neurotech2040" är Joana Pereira.

Projektledare och övergripande administrativt ansvariga är Ylva Olsson och Maria Olsson vid Internationella kansliet.

EH
Innehållsansvarig:
Emma Hägg
2023-03-13