Internationellt samarbete

Internationella samarbeten är avgörande för att KI ska kunna verka för en bättre hälsa för alla. Internationellt samarbete sker på flera olika nivåer; på individnivå genom enskilda forskares samarbeten, på institutionsnivå, på utbildningsprogramnivå och på central nivå genom strategiska allianser med ledande internationella universitet och institutioner. 

Internationella nyheter

EH
Innehållsgranskare:
2023-10-03