Centre of Excellence for Sustainable Health - ett digitalt kompetenscentrum för hållbar hälsa

Centre of Excellence for Sustainable Health är ett digitalt kompetenscentrum som har etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda, med syfte att främja en hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030.

Definition of sustainable health

The Centre of Excellence for Sustainable health defines sustainable health as:

A multisectorial area for study, research and practice towards improving health and wellbeing for all, while staying within planetary boundaries.

Syftet med centret är att utveckla kapacitet och mobilisera åtgärder och kunskap för att driva agendan för hållbar hälsa och att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Centret arbetar med kapacitetsutveckling, utbildning och forskning. Vid centret utvecklas digitala verktyg och resurser genom samarbete i globala nätverk och partnerskap.

 

University leadership meeting
KI:s rektor möter rektor från Makerere University, Vice Chancellor-Prof. Barnabas Nawangwe i Aula Medica 2018. Foto: Monika Berge

Partnerskap med Makerere University

Centret har etablerats i partnerskap med Makerere University i Uganda som resultat av ett långvarigt och starkt samarbete lärosätena emellan. Det första formella samarbetsavtalet tecknades 2003. Sedan dess har många studenter, lärare och forskare från båda lärosäten deltagit i samverkan genom utbildning eller forskning genom utbyte och samarbete.

 

Tre pelare

Kapacitetsutveckling och utbildning

I syfte att stärka kapacitet för innovation inom den offentliga sektorn och för att stödja genomförandet av FN:s Agenda 2030 sker samarbete med partners i flera afrikanska länder; University of Kinshasa, DR Congo, Benadir University, Somalia, University of Nairobi, Kenya, University of Malawi, University of Gondar, Ethiopia samt med Tinkr, ett företag som arbetar med innovation.

 • Två ettåriga utbildningsprogram för personal och tjänstemän, i beslutande ställning, som arbetar med folkhälsofrågor i Kongo, Somalia, Etiopien, Kenya, Malawi och Uganda, finansierade av Svenska institutet;
  • Utbildningsprogram för folkhälsoansvariga i mödra- och barnhälsovård in Etiopien, Kenya and Malawi, MIDWIZE
  • Managing Innovation for Sustainable Health, MISH
    
 • Ett kapacitetsutvecklingsprojekt för hållbar utveckling i instabila stater, finansierat av Sida. Syftet med projektet är att stödja genomförandet av FN:s 2030 Agenda i Demokratiska Republiken Kongo, Somalia och Uganda.
  Building Capacity for Sustainable Development in Fragile States (SDGCap)

Forskning

Centret har valt att prioritera fyra forskningsområden:

 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för de mest utsatta

 • Barn och ungdomar - hälsosam start i livet

 • Icke smittsamma sjukdomar, NCD - Karakterisering och identifiering av icke-smittsamma sjukdomar- från riskfaktorer till rehabilitering.

 • Klimatförändringar och hälsa

Digitala resurser

 • Tools for Action: Centret arbetar för att tillhandahålla digitala verktyg för forskare, studenter, yrkesverksamma och beslutsfattare för att effektivisera arbetet för hållbar hälsa. Verktygslådor utvecklas inom innovation, digitalisering, multisektoriellt arbete, forskningsimplementering samt kommunikation och visualisering.
  Tools for action

 • Genom den digitala seminarieserien, Global conversations for Sustainable Health, kommuniceras nya idéer, innovativa lösningar och visioner, i samtal med politiska eller akademiska beslutshavare.
  Global Conversations for Sustainable Health

2022-11-23