Centre of Excellence for Sustainable Health - ett digitalt kompetenscentrum för hållbar hälsa

Centre of Excellence for Sustainable Health är ett digitalt kompetenscentrum som har etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda. Syftet med centret är att med hjälp av ett långsiktigt partnerskap främja hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030.

University leadership meeting
KI:s rektor möter rektor från Makerere University, Vice Chancellor-Prof. Barnabas Nawangwe i Aula Medica. Foto: Monika Berge

Baserad på det långsiktiga samarbetet med Makerere University  

Karolinska Institutet och Makerere University har ett etablerat och långsiktigt samarbete inom ett flertal områden. Det första formella samarbetsavtalet tecknades 2003 och sedan dess har det skett en ökning i utbytet av studenter, lärare och forskare länderna emellan. Samarbetet har även lett till en gemensam forskarutbildning och samverkan kring forskning inom ett flertal områden. Centre of Excellence for Sustainable Health har etablerats tillsammans med Makerere University för att, genom att ta tillvara på det långvariga samarbetet, driva utvecklingsprocesser som bidrar till genomförandet av Agenda 2030.  

Kapacitetshöjande utbildningsprogram, nätverksbyggande och resursskapande som bidrar till Agenda 2030  

Centrets aktiviteter har som utgångspunkt en webbportal och en lärplattform genom vilka centret arbetar med att genomföra följande aktiviteter: 

  • Kapacitetshöjande utbildningsprogram för yrkesverksamma inom hälsosektorn. 
  • Främjande av nätverk och partnerskap mellan offentlig och privat sektor i Afrika och utsatta miljöer.  
  • Tillhandahållande av resurser och verktyg för forskare, studenter, yrkesverksamma och beslutsfattare inom hälsosektorn för att arbeta med hållbar hälsa. 
  • Driva en agenda för hållbar hälsa som en viktig faktor för att uppnå de globala målen.