Precisionsmedicinskt centrum Karolinska

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) är ett virtuellt centrum för precisionsmedicin i Stockholmsregionen, i Sverige och internationellt. Verksamheten utgör ett unikt samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Bild på tre miljöer
Precisionsmedicin Foto: Danish Saroee,Carin Tellström,Sanne Jonsson

Uppdraget är att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicinen hela vägen in i hälso- och sjukvårdens vardag. Genom att hitta organisatoriska lösningar för integration av diagnostik, behandling och forskning kan precisionsmedicin förflyttas närmare vården och därmed närmare patienten.

Nyheter