Precisionsmedicinskt centrum Karolinska

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) är ett virtuellt centrum och ett unikt samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Dekorativ bild.
Sekvensering. Foto: Catarina Thepper

PMCK:s uppdrag 

Uppdraget är att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicinen hela vägen in i hälso- och sjukvårdens vardag. Genom att hitta organisatoriska lösningar för integration av diagnostik, behandling och forskning kan precisionsmedicin förflyttas närmare vården och därmed närmare patienten.

Nyheter

MS
Innehållsansvarig:
Bettina Wemanis
2021-12-02