Gåva via aktier, värdepapper eller aktieutdelning

Skänk aktier eller andra värdepapper

Om du funderar på att skänka aktier eller andra värdepapper till Karolinska Institutet är det bra att känna till att en överföring av sådana tillgångar ger ett mervärde till Karolinska Institutet eller dess anknutna stiftelser, eftersom KI är inskränkt skattskyldig avseende donationer till forskning och utbildning. Det innebär att ingen reavinstskatt behöver erläggas vid en försäljning. För information om hur du går tillväga om du vill skänka aktier eller värdepapper, vänligen kontakta Tove Älvemark på Karolinska Institutets Stiftelseförvaltning.

Gåva via aktieutdelning

Om du som privatperson äger aktier kan du skänka rätten till framtida utdelning skattefritt till Karolinska Institutet. Det gäller utdelning på såväl börsnoterade aktier som aktier i onoterade företag, till exempel fåmansföretag.

Frågor och svar om inkomstdeklaration, att skänka skattefritt och annan praktisk information

Stiftelseansvarig

Tove Älvemark Asp

Telefon: 08-524 867 07
Enhet: Grants Office
E-post: Tove.Alvemark@ki.se