Nobelpristagare i medicin eller fysiologi från Karolinska Institutet

Fem forskare vid Karolinska Institutet har fått Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Hugo Theorell 1955

För sina upptäckter rörande oxidationsenzymernas natur och verkningssätt.

Mer om Hugo Theorell på nobelprize.org

Ragnar Granit 1967

Delat pris för upptäckter avseende de primära fysiologiska och kemiska visuella processerna i ögat.

Mer om Ragnar Granit på nobelprize.org

Ulf von Euler 1970

Delat pris för upptäckter rörande signalsubstanser i nervcellernas kontaktorgan och mekanismerna för deras upplagring, frisättning och inaktivering.

Mer om Ulf von Euler på nobelprize.org

Sune Bergström och Bengt Samuelsson 1982

Delat pris för sina arbeten över prostaglandinernas kemi.

Mer om Sune Bergström och Bengt Samuelsson på nobelprize.org

Fler Nobelpris

MS
Innehållsgranskare:
2024-01-05