Miljö och hållbar utveckling

KI bidrar till hållbar utveckling genom forskning, utbildning och samverkan. Vår vision är att driva kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Det innebär ett miljöansvar och ett socialt ansvar även på det sätt som universitetet bedriver sin verksamhet.

Nyheter om hållbar utveckling