Internrevisionen

This page in English

Internrevisionen är en oberoende och självständig funktion som arbetar på Konsistoriets uppdrag.

Vi vill bidra till en

  • Effektiv riskhantering
  • Effektiv intern styrning och kontroll på alla nivåer

Uppdraget omfattar råd och stöd till styrelse och rektor samt granskning av all verksamhet inom KI.

Dessutom stödjer vi KI i förbättringsarbetet bl a genom att delta i personalutbildningar, samt att ge expertstöd i många olika frågor.

Internrevisionschef

Peter Ambroson

Telefon: 08-524 865 01
Enhet: Internrevisionen
Institution: Universitetsledning UL(UL)
E-post: peter.ambroson@ki.se

Peter AmbrosonInternrevisionschef
Erika Englöv, föräldraledigInternrevisor
Gabriella GrgicInternrevisor
Magnus NehardInternrevisor

Internrevisor

Christina Hadders Medin

Mobil: 070-820 89 95
E-post: Christina.Hadders.Medin@ki.se