Skip to main content

Internrevisionen

Internrevisionen är en oberoende och självständig funktion som arbetar på Konsistoriets uppdrag.

Vi vill bidra till en

  • Effektiv riskhantering
  • Effektiv intern styrning och kontroll på alla nivåer

Uppdraget omfattar råd och stöd till styrelse och rektor samt granskning av all verksamhet inom KI.

Dessutom stödjer vi KI i förbättringsarbetet bl a genom att delta i personalutbildningar, samt att ge expertstöd i många olika frågor.

Internrevisionschef

Peter Ambroson

Telefon: 08-524 865 01
Enhet: Internrevisionen
Institution: Universitetsledning UL(UL)
E-post: peter.ambroson@ki.se

Peter AmbrosonInternrevisionschef

peter.ambroson@ki.se

08-524 865 01

Christine Avasjö KuessInternrevisor

christine.avasjo.kuess@ki.se

Gabriella GrgicInternrevisor

gabriella.grgic@ki.se

08-524 864 89

Mats LillengårdInternrevisor

mats.lillengard@ki.se

Magnus NehardInternrevisor

magnus.nehard@ki.se

08-524 870 90