Bengt Samuelsson

Bengt Samuelsson föddes 1934 i Halmstad, och är tidigare rektor vid Karolinska Institutet samt en av KI:s Nobelpristagare. Samuelsson fick Nobelpriset tillsammans med Sune Bergström och John R. Vane för deras forskning om prostaglandiner, insatser som förutom att vara ett viktigt bidrag till kunskapen om kemiska reaktioner vid inflammation och vävnadsskada också gett upphov till en rad läkemedel.

1982 får Sune Bergström och Bengt Samuelsson som fjärde och femte KI-forskare Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av prostaglandiner, som bland annat spelar stor roll för kontroll av blodtryck och kärlaktiviteter. Foto: The Nobel Foundation

Den forskning Bengt Samuelsson drivit genom hela sin karriär har fokuserats kring prostaglandiner. Prostaglandiner har en rad olika uppgifter. Till exempel reglerar de blodtryck, temperatur, muskelsammandragningar och utsöndring av magsaft. En av de viktigare funktionerna är att de påverkar inflammationsprocesser. 

Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå att Samuelssons forskning gett upphov till ett antal läkemedel. Nobelpriset i medicin eller fysiologi tilldelades Bengt Samuelsson, Sune Bergström och John R. Vane. 

MJ
Innehållsgranskare:
Maria Josephson
2022-11-21