Ingrid Odéens stiftelse för forskning inom fysioterapi

Ett bidrag till Ingrid Odéens stiftelse för forskning inom fysioterapi är ett bidrag till allas rätt att få de bästa förutsättningarna att uppleva rörelse i vardagen.

Vi tror på glädjen i att kunna röra sig och allas rätt att få uppleva rörelse i vardagen. Vi vet att fysioterapeuter har en viktig roll i att främja rörelse för alla, och att forskning inom fysioterapi ger förutsättningar för detta.

Du kan bidra till världsledande och bred forskning vid Karolinska Institutets sektion för fysioterapi. Vårt arbete inkluderar många områden, och forskningen har hög relevans för patienter och anhöriga. Exempel på frågor som kan vara av intresse för dig är:

  • Finns det sätt att minska balansproblem hos personer med Parkinsons sjukdom?
  • Kan personer med MS behålla sina fysiska förmågor genom att träna?
  • Kan äldre personer minska sin rädsla för att falla och bli mer fysiskt aktiva?
  • Finns det någon mobilapplikation (app) som hjälper reumatiker att hålla igång?
  • Är det en hälsorisk att sitta större delen av dagarna på jobbet?
  • Hjälper fysisk aktivitet mot artros, och i sådana fall hur ska man träna?

Så gör du din donation

Donera ditt bidrag till forskning inom fysioterapi vid Karolinska Institutet via bankgiro 797-5998, ange ”Stiftelse nr. 194”.

Din gåva bidrar till att skapa möjligheter för allas rätt att få de bästa förutsättningarna att uppleva rörelse i vardagen!

Insatser för livet

Ingrid Odéen
Ingrid Odéen. Foto: Lena von Koch

I en åldrande befolkning kommer allt fler att leva längre med kroniska sjukdomar och funktionshinder. Forskning visar att livsstilsfaktorer, så som fysisk inaktivitet, i många fall är kopplade till risken att drabbas av sjukdomar. Om vi i högre utsträckning kunde förebygga och rehabilitera effektivt, skulle flera kunna leva bättre längre upp i åren. Det skulle också innebära mindre kostnader för läkemedel, sjukvård och sociala stödåtgärder, och därmed stora besparingar för samhället.

Fysioterapeuter har expertkunskapen och metoderna för att beforska dessa frågor, men mer resurser behövs för att i stor skala och på avgörande sätt kunna förbättra människors hälsa och minska samhällets kostnader.

Forskning inom fysioterapi vid KI strävar efter att utveckla, förfina och kostnadseffektivisera åtgärder med syfte att minska funktionshinder och öka hälsan hos Sveriges befolkning.

En pionjärs arbete och engagemang lever vidare

Ingrid Odéens stiftelse för forskning i fysioterapi grundades 1986 efter en donation av leg. sjukgymnast och hedersdoktor Ingrid Odéen. Hon var pionjär inom utvecklingen av nya behandlingsmetoder och fysioterapins integrering i sjukvården. Med ditt bidrag kan vi fortsätta arbetet i Ingrids anda, och bidra till att flera personer får uppleva glädjen i att röra sig!

Ingrid Odéens pris

Varje år delas ett pris ut till en junior forskare som håller på att bygga upp en egen forskningslinje vid avdelningen för fysioterapi. Pristagare nomineras av avdelningsledning och prefekt. Beslut fattas av vicerektor för forskning vid Karolinska Institutet.

Pristagare

2023: Tobias Holmlund
Fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada

2022: Birgitta Nordgren
Kvinnohälsa och fysioterapeutiska interventioner vid gynekologiska, obstetriska och urologiska sjukdomar och tillstånd

2021: Anna Pettersson
Pedagogisk forskning inom fysioterapi

2020: Breiffni Leavy
Geriatrisk och neurologisk rehabilitering inom Parkinsons sjukdom

2019: Emma Swärdh
Reumatologisk rehabilitering med fokus på beteendemedicin

2018: David Moulaee Conradsson
Neurologisk rehabilitering inom Parkinsons sjukdom och stroke

2017: Nina Brodin 
Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom

2016: Marie Kierkegaard
Neurologisk rehabilitering med fokus på MS och ALS

2015: Ingen utdelning

2014: Gabriele Biguet
Acceptans och kronisk ryggsmärta

2013: Elena Tseli
Rehabilitering, fysisk funktion och kronisk smärta

2012: Charlotte Lüning Bergsten
Rörelserädsla och kronisk ryggsmärta

Kontakt och informationsmaterial

För frågor om stiftelsen eller forskning vid Karolinska Institutet, avdelningen för fysioterapi, vänligen kontakta Maria Hagströmer.

Profile image

Maria Hagströmer

Professor/Fysioterapeut

Ladda ner en broschyr

MH
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-06-24