Utbildning vid avdelningen för fysioterapi

Avdelningen för fysioterapi ger kurser på grund- avancerad och forskarnivå inom huvudämnet fysioterapi samt kurser med ett bredare perspektiv på hälsa, fysisk aktivitet, träning och prevention.

student helping patient
Kiki, student på fysioterapeutprogrammet. Foto: Annika Falkuggla.

Visionen för utbildningen är att samtliga kurser skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt för att öka kompetensen och uppmuntra kritiskt tänkande hos studenterna avseende teoretisk kunskap, professionella färdigheter och förhållningssätt.

Avdelningen är aktiv i internationaliseringsarbete där både studenter och lärare deltar i utbyten med våra samarbetsuniversitet varje år.

Fysioterapeutprogrammet

Avdelningen för fysioterapi är ansvarig för drygt 70 % av de kurser som ges inom ramen för fysioterapeutprogrammet. Kurserna är i huvudämnet fysioterapi på grund och avancerad nivå, samt i vetenskapsmetodik.

Majoriteten av lärarna har sin förankring i avdelningens starka forskningstradition och ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Flera lärare har förenade anställningar.

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Vi erbjuder även en ettårig kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/ESS och Schweiz (60 hp), för den som behöver komplettera sin utbildning för att kunna söka svensk legitimation. Samtliga ingående kurser ges av avdelningen för fysioterapi. 

Fristående kurser på avancerad nivå inklusive magisterexamen

Cirka tio fristående kurser på avancerad nivå, såväl interprofessionella som ämnesfördjupande kurser erbjuds varje termin. Kurser ges bland annat inom andning- och cirkulation, fysisk aktivitet som behandling, geriatrik, gynekologi, neurologi, psykosomatik, rörelseanalys och sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi ger även kurser inom vetenskapsmetodik och examensarbete på avancerad nivå för magisterexamen i fysioterapi.

Magisterexamen inom huvudområdet fysioterapi erbjuds genom fristående kurser.

Programöverskridande valbara kurser

Såväl specifika som generella programöverskridande valbara kurser inom andra utbildningsprogram vid KI erbjuds också. Flera av dessa är klassade som interprofessionella s.k. IPE-kurser.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning  och delmoment i kurser på andra program förekommer i olika omfattning. Avdelningen ansvarar också för kurser inom magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter (60 hp) i samarbete med Silviahemmet i Stockholm. 

Forskarutbildningskurser

Återkommande kurser inom forskarutbildning finns också i kursutbudet.

Utbildningsadministration

För studieadministrativa frågor som rör avdelningens kurser, kontakta respektive utbildningsadministratör.

Ellinor Tenne

Fristående kurser, uppdragsutbildning
Profile image

Helena Sandström

Fysioterapeutprogrammet, Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen (SKUFF)
Profile image

Johanna Törnqvist

Fysioterapeutprogrammet
NB
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-05-16