Linda Ekenros

Linda Ekenros

Assisterande Lektor
E-postadress: linda.ekenros@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som adjunkt vid sektionen för Fysioterapi. Ämnesområdet jag
  undervisar inom är undersökning och behandling av
  rörelsesystemens funktionsstörningar vid fysioterapeutprogrammet. Jag är
  kursansvarig för Tema Undersökning - Fysioterapi 1 samt undervisar bland
  annat i kurserna "Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i öppenvård" och
  Tema Intervention - Fysioterapi 2. Jag handleder examensarbeten på
  kandidatnivå, gärna inom ämnesområdet rörelsesystemet.
  Min kliniska tillhörighet är inom specialistområdet fysisk aktivitet och
  idrottsmedicin.
  Medicine Doktorsexamen 2017, Karolinska Institutet
  Specialistsjukgymnast inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin 2012
  Magisterexamen i sjukgymnastik 2005, Karolinska Institutet
  Sjukgymnastexamen 2004, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Disputerade vid Karolinska Institutet 2017 med avhandlingen "The influence of
  sex hormones on neuromuscular function and premenstrual symptoms".

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2005
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI