Om avdelningen för fysioterapi

Fysioterapi omfattar kunskaper om människan i rörelse och dess funktion. Fysioterapeuter hjälper människor att stärka sin hälsa, förebygga eller rehabilitera sjukdomar och skador. Den teoretiska grunden baseras på humanbiologi, medicin, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.

Fysioterapi

Sveriges riksdag beslutade 1 januari 2014 om att fysioterapeut blir ny skyddad titel för sjukgymnaster och ämnesområdet blir fysioterapi. Sektionen för sjukgymnastik vid Karolinska Institutet bytte namn till avdelningen för fysioterapi.

Vision

Visionen för avdelningen för fysioterapi är att genom högkvalitativ utbildning och forskning utveckla och implementera kunskap som bidrar till människors hälsa och funktion på samhälls-, grupp- och individnivå.

Utbildning

Avdelningen för fysioterapi ansvarar för kurser inom ramen för fysioterapeutprogrammet. Här ges även kurser på magisternivå, fristående kurser, uppdragsutbildning samt forskarutbildningskurser. Utbildning vid avdelningen för fysioterapi.

Forskning

Forskning inom ämnet fysioterapi samt forsknings- och utvecklingsarbete inom medicinsk pedagogik bedrivs i huvudsak inom avdelningens forskargrupper, men även av andra forskare tillhörande externa forskargrupper. Forskningen driver huvudämnet framåt och bidrar till en forskningsanknuten utbildning. Forskning vid avdelningen för fysioterapi.

Avdelningsledning

Avdelningschef

Profile image

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/Fysioterapeut

Biträdande/ställföreträdande avdelningschef

Profile image

Nina Brodin

Lektor/Fysioterapeut
+46852488843

Administration

Profile image

Martina Bergenroth

Samordnare, ekonomi
Profile image

Marina Olsson

Samordnare, avdelningsadministration

Ellinor Tenne

Administratör, personal

Ledningsgrupp

Malin Nygren-Bonnier, docent, avdelningschef

Nina Brodin, docent, bitr./stf. avdelningschef

Maria Hagströmer, professor, forskning, GUA

Erika Franzén, professor (adjungerad)

Anna Pettersson, med. dr., programdirektor, fysioterapeutprogrammet

Martina Bergenroth, samordnare

Ellinor Tenne, administratör

Adress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för fysioterapi, 23100
141 83 Huddinge

Besöksadress

Zanderska Huset
Alfred Nobels allé 23, plan B3
Campus Flemingsberg
 

Fakturor

Fakturahantering på Karolinska Institutet

KD
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-04-17