Forskning vid avdelningen för fysioterapi

Forskning vid avdelningen för fysioterapi är internationellt ledande och av hög relevans för att öka kunskap och förbättra funktionstillstånd och hälsa i befolkningen.

Collage av bilder från forskning vid sektionen för fysioterapi.

Forskningen omfattar såväl epidemiologiska som experimentella och translationella studier, liksom kliniska interventions- och implementeringsstudier och präglas av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Nya forskningsresultat integreras kontinuerligt i undervisningen inom ämnet fysioterapi. Åtta forskargrupper samlar de flesta av avdelningens forskare, men ett flertal tillhör också externa forskargrupper vid andra avdelningar, institutioner och lärosäten.

Forskargrupper

MH
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-06-20