Anna Svensson-Raskh

Anna Svensson-Raskh

Adjunkt
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Med dr, Leg Sjukgymnast, Specialistkompetens Intensivvård

  Kliniskt verksam på IVA, NKS.

  Involverad i uppstart av post-IVA-mottagning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

  Akademiska priser och utmärkelser
  Karolinapriset 2014 för Föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas´ patientfokus - "Patienten alltid först".

Undervisning

 • Adjunkt på Fysioterapiutbildningen, KI
  2017 ->
 • föreläser om non-invasiv-ventilation, respirationsfysiologi och andningsträning på Specialistsjuksköterskeprogrammet inom intensivvård på KI.
  Föreläser om förflyttningsteknik på BMA-utbildningen, KI

  Bihandledare till två doktorander.

  2018 - 2019 bihandledare till 2 magisterprojekt på KI.

  Övrigt:

  Kapitel om Sjukgymnastiska behandlingsåtgärder på intensivvårdsavdelning i Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Olséni L, Wollmer P. Studentlitteratur.

  Kliniska riktlinjer för Fysioterapi - Riktlinjer för tidig mobilisering av vuxna patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/kli…

  Nationella plattformen för fysioterapeuter och Covid-19 (tillsammans med Malin Nygren-Bonnier och Monika Fagevik Olsén).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI