Anna Svensson-Raskh

Anna Svensson-Raskh

Adjunkt
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Med dr, Leg Sjukgymnast, Specialistkompetens Intensivvård Kliniskt verksam på IVA, NKS. Involverad i uppstart av post-IVA-mottagning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Akademiska priser och utmärkelser Karolinapriset 2014 för Föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas´ patientfokus - "Patienten alltid först".

Undervisning

  • Adjunkt på Fysioterapiutbildningen, KI 2017 -> föreläser om non-invasiv-ventilation, respirationsfysiologi och andningsträning på Specialistsjuksköterskeprogrammet inom intensivvård på KI. Föreläser om förflyttningsteknik på BMA-utbildningen, KI Bihandledare till två doktorander. 2018 - 2019 bihandledare till 2 magisterprojekt på KI. Övrigt: Kapitel om Sjukgymnastiska behandlingsåtgärder på intensivvårdsavdelning i Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Olséni L, Wollmer P. Studentlitteratur. Kliniska riktlinjer för Fysioterapi - Riktlinjer för tidig mobilisering av vuxna patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/kli… Nationella plattformen för fysioterapeuter och Covid-19 (tillsammans med Malin Nygren-Bonnier och Monika Fagevik Olsén).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-
  • Postdoktor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2023

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI