"Fysion säger..." - en podcast av och med medarbetare vid avdelningen för fysioterapi

I podcasten medverkar medarbetare vid avdelningen för fysioterapi. Genom podden vill vi dela med oss av vår kunskap inom ämnen som berör samspelet mellan rörelse, funktion och hälsa. Välkommen att lyssna!

Bakgrund

Podcast Fysion säger...

Annette Heijne var legitimerad sjukgymnast och docent vid avdelningen för fysioterapi. Annette var en etablerad och respekterad forskare inom området idrottsforskning och idrottsmedicin. Hennes forskning har sedan 2012 fokuserat på kartläggning av och orsakssamband vid skada hos unga elitaktiva individer.

Wim Grooten, docent och lektor vid avdelningen för fysioterapi. Wim har en hälsovetenskaplig examen med inriktning mot rörelseanalys (movement science) ifrån Maastricht Universiteit in Holland, och är utbildad fysioterapeut och ergonom. Forskningsintresset spänner sig över en mängd olika områden från långvarig smärta, biomekanik och stillasittande (aktivt sittande), till motorisk träning och metodutveckling.

Programledare: Wim Grooten
Producent, redigering och musik: Wim Grooten

Lyssna!

Alla avsnitt av "Fysion säger..."

Nya avsnitt släpps regelbundet och du kan prenumerera via de vanligaste podcast-apparna. 

Till minne av Annette Heijne

Podcasten "Fysion säger..." tillägnas minnet av Annette Heijne, som gick bort i oktober 2019 efter en tids sjukdom. Som forskare och pedagog engagerade sig Annette för att sprida kunskapen vidare om vår forskning och utbildning. Hon initierade framtagande av ”Fysion säger…” där medarbetare vid avdelningen för fysioterapi berättar om sin forskning. Annette hann medverka som intervjuare i de inledande avsnitten.

Avdelningen för fysioterapi är stolta över att tillägna ”Fysion säger…” till minne av Annette.

MN
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-04-08