Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning: Gruppmedlemmar

Forskningen omfattar studier av samband mellan neurologisk sjukdom/skada och hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet hos individer och deras närstående.

Även hälso- och sjukvårdsinsatser studeras, både ur ett individ-, grupp- och ett samhällsperspektiv, samt insatsernas relation till effektivitet och kostnad. Inom forskargruppen studeras även behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, hos personer med neurologiska funktionshinder och deras närstående, samt utnyttjande av dessa insatser och tillfredsställelse med vården.

Området har stor bredd och variation vad gäller såväl innehåll som vetenskaplig metodik och omfattar både observationsstudier och behandlingsstudier.

Forskargruppsledare

Charlotte Ytterberg

Lektor/fysioterapeut

Gruppmedlemmar

Marie Elf

Professor, Högskolan Dalarna
023-77 84 77

Andrea Hess Engström

Anknuten till Forskning

Maria Flink

Adjungerad adjunkt
070-2788357

Marie Kierkegaard

Lektor/fysioterapeut

Lisbeth Minet

Fil.dr, lektor

Susanna Tuvemo Johnson

Anknuten till Forskning

Ann-Charlotte Widen Holmquist

Professor Emeritus/Emerita

Medverkande forskare

Sverker Johansson

Lektor/fysioterapeut

Malin Tistad

Anknuten till Forskning

Lena Von Koch

Professor
CY
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-01-04