Sebastian Lindblom

Sebastian Lindblom

Postdoktor
Telefon: +46852483943
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård Socialt arbete, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är postdoktoral forskare och SFO-V Fellow i forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning och socialt arbete på Avdelningen för Allmänmedicin och Primärvård. Jag disputerade i januari 2021 med avhandlingen Understanding the links: the exploration of care transitions between hospital and continued rehabilitation in the home after stroke. Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 2011 och har min kliniska tillhörighet på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan kandidatexamen 2011 har jag huvudsakligen arbetat med rehabilitering av neurologiska skador och sjukdomar i både sluten- och öppenvård. Ett av mina intresseområden är personcentrerad integrerad vård och jag är för närvarande ordförande i det globala nätverket Emerging Researchers and Professionals in Integrated Care. 

 • Nätverkets vision är att tillhandahålla en internationell plattform som för samman juniora forskare och yrkesverksamma för att främja och stimulera till forskning, utveckling, kunskapsutveckling och implementering av integrerad vård både inom akademin, på policynivå och klinisk praxis.

  2021: Doktorsexamen i medicinsk vetenskap
  2015: Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap
  2011: Kandidatexamen i sjukgymnastik

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning inriktar sig på person-centrerad integrerad vård och hur hälso- och sjukvård kan utformas och organiseras för att främja hälsa och delaktighet hos individen. Min forskning fokuserar på hur meningsskapande, kontinuerligt lärande och samarbete kan bidra till att främja utveckling och implementering av personcentrerad integrerad vård. Jag har ett starkt intresse för hur personcentrerad integrerad vård kan utvecklas, implementeras och upprätthållas genom tvärvetenskapliga och kollektiva åtgärder, i partnerskap med medborgare och patienter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Postdoktor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2011
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI