Marie Kierkegaard

Marie Kierkegaard

Lektor/Fysioterapeut | Docent
Telefon: +46852488137
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1984, medicine doktor i fysioterapi [1] 2010, docent 2019 och har sedan 2002 specialistkompetens i sjukgymnastik/fysioterapi inom neurologi. Jag har en förenad anställning anställning som lektor vid Karolinska Institutet kombinerat med forskning, undervisning och klinik på Centrum för neurologi [2]på Akademiskt specialistcentrum [3]. Jag tillhör forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso- och Sjukvårdsforskning [4]. Jag samarbetar med forskare och kliniker såväl nationellt som internationellt, har t.ex. varit vetenskaplig rådgivare i EU projektet OPTIMISTIC [5]. [6] Fysisk aktivitet och hälsa är ett stort intresse och jag är redaktör för de neurologiska kapitlen i FYSS och huvudförfattare till kapitlet om fysisk aktivitet vid multipel skleros (MS). Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, 1981 Sjukgymnastexamen, Vårdhögskolan, Uppsala, 1984 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet, 1998 Specialistkompetens i Sjukgymnastik inom Neurologi, 2002 Doktorsexamen, Sjukgymnastik/Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2010 [1] http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/40296 [2] https://www.neurologicentrum.se/ [3] https://www.slso.sll.se/forskning-och-utveckling/akademiskt-specialistcentrum/ [4] http://ki.se/nvs/neuroepidemiologi-och-halso-och-sjukvardsforskning [5] https://cordis.europa.eu/project/id/305697 [6] http://optimistic-dm.eu/external-advisory-board/

Forskningsbeskrivning

  • Jag forskar om funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, inklusive effekter av fysisk aktivitet och träning, hos personer med neurologiska och neuromuskulära sjukdomar. Ett aktuellt projekt är att studera effekterna av styrketräning för personer med MS som har MS-relaterad trötthet, s.k. fatigue. Förutom att studera de konsekvenser sjukdomar har på hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet, studerar jag användande och tillfredsställelse med hälso- och sjukvård hos personer med neurologisk/neuromuskulära sjukdomar. Exempel på detta är det forskningsprojektet ” Att leva med Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS): hälsorelatera d livskvalitet, och användning och tillfredsställelse med vård under sjukdomsförloppet”.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Lektor/Fysioterapeut, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

  • Docent, Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2019
  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2010
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI