Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning

Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Vår forskning syftar till att bidra till bättre hälsa såväl hos personer med neurologiska funktionshinder som hos deras närstående.

Ytterberg forskargrupp.

Pågående projekt