Skip to main content

Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning

Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Vår forskning syftar till att bidra till bättre hälsa såväl hos personer med neurologiska funktionshinder som hos deras närstående.

Ytterberg group

Forskningen omfattar studier av samband mellan neurologisk sjukdom/skada och hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet hos individer och deras närstående. Även hälso- och sjukvårdsinsatser studeras, både ur ett individ-, grupp- och ett samhällsperspektiv, samt insatsernas relation till effektivitet och kostnad. Inom forskargruppen studeras även behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, hos personer med neurologiska funktionshinder och deras närstående, samt utnyttjande av dessa insatser och tillfredsställelse med vården.

Området har stor bredd och variation vad gäller såväl innehåll som vetenskaplig metodik och omfattar både observationsstudier och behandlingsstudier.

Forskningsprojekt/aktiviteter

Forskargruppsledare

Gruppmedlemmar

Marie Elf, professor, Högskolan Dalarna (anknuten)
Kristina Gottberg, lektor
Marie Kierkegaard, docent, lektor
​Sebastian Lindblom, doktorand
Lisbeth Minet, med dr, lektor, Syddansk Universitet (anknuten)
Disa Sommerfeld, docent, lektor
Malin Tistad, med dr, lektor
Susanna Tuvemo Jonsson, med dr, postdoc
Lotta Widén Holmqvist, senior professor

Samarbetspartners och finansiärer

Vi har en rad samarbetspartners på lokal, nationell och internationell nivå.

Sammanställning över våra samarbetspartners och finansiärer.

Avhandlingar

Sammanställning över doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar i forskargruppen.

Utvalda vetenskapliga publikationer

A 10-year follow-up of a population-based study of people with multiple sclerosis in Stockholm, Sweden: changes in health-related quality of life and the value of different factors in predicting health-related quality of life.
Chruzander C, Ytterberg C, Gottberg K, Einarsson U, Widén Holmqvist L, Johansson S
J. Neurol. Sci. 2014 Apr;339(1-2):57-63

A population-based study of fall risk factors among people with multiple sclerosis in Stockholm county.
Ytterberg C, Einarsson U, Holmqvist LW, Peterson EW
J Rehabil Med 2013 May;45(5):452-7

A 10-year follow-up of a population-based study of people with multiple sclerosis in Stockholm, Sweden: changes in disability and the value of different factors in predicting disability and mortality.
Chruzander C, Johansson S, Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, Holmqvist LW, et al
J. Neurol. Sci. 2013 Sep;332(1-2):121-7

Effects of hand-training in persons with myotonic dystrophy type 1--a randomised controlled cross-over pilot study.
Aldehag A, Jonsson H, Lindblad J, Kottorp A, Ansved T, Kierkegaard M
Disabil Rehabil 2013 Oct;35(21):1798-807

Pain following stroke, initially and at 3 and 18 months after stroke, and its association with other disabilities.
Sommerfeld DK, Welmer AK
Eur. J. Neurol. 2012 Oct;19(10):1325-30

The relationship between walking, manual dexterity, cognition and activity/participation in persons with multiple sclerosis.
Kierkegaard M, Einarsson U, Gottberg K, von Koch L, Holmqvist LW
Mult. Scler. 2012 May;18(5):639-46

A consensus on stroke: early supported discharge.
Fisher RJ, Gaynor C, Kerr M, Langhorne P, Anderson C, Bautz-Holter E, et al
Stroke 2011 May;42(5):1392-7

Functioning and disability in adults with myotonic dystrophy type 1.
Kierkegaard M, Harms-Ringdahl K, Holmqvist LW, Tollbäck A
Disabil Rehabil 2011 ;33(19-20):1826-36

Feasibility and effects of a physical exercise programme in adults with myotonic dystrophy type 1: a randomized controlled pilot study.
Kierkegaard M, Harms-Ringdahl K, Edström L, Widén Holmqvist L, Tollbäck A
J Rehabil Med 2011 Jul;43(8):695-702

Location and severity of spasticity in the first 1-2 weeks and at 3 and 18 months after stroke.
Welmer AK, Widén Holmqvist L, Sommerfeld DK
Eur. J. Neurol. 2010 May;17(5):720-5

Use of health services in people with multiple sclerosis with and without fatigue.
Johansson S, Ytterberg C, Gottberg K, Widén Holmqvist L, von Koch L
Mult. Scler. 2009 Jan;15(1):88-95

Spasticity and its association with functioning and health-related quality of life 18 months after stroke.
Welmer AK, von Arbin M, Widén Holmqvist L, Sommerfeld DK
Cerebrovasc. Dis. 2006 ;21(4):247-53

Longitudinal variations and predictors of increased perceived impact of multiple sclerosis, a two-year study.
Ytterberg C, Johansson S, Holmqvist LW, von Koch L
J. Neurol. Sci. 2008 Jul;270(1-2):53-9

Limited fine hand use after stroke and its association with other disabilities.
Welmer AK, Holmqvist LW, Sommerfeld DK
J Rehabil Med 2008 Aug;40(8):603-8

A longitudinal study of variations in and predictors of fatigue in multiple sclerosis.
Johansson S, Ytterberg C, Hillert J, Widén Holmqvist L, von Koch L
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2008 Apr;79(4):454-7

Variations in functioning and disability in multiple sclerosis. A two-year prospective study.
Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Widén Holmqvist L, von Koch L
J. Neurol. 2008 Jul;255(7):967-73

High concurrent presence of disability in multiple sclerosis. Associations with perceived health.
Johansson S, Ytterberg C, Claesson IM, Lindberg J, Hillert J, Andersson M, et al
J. Neurol. 2007 Jun;254(6):767-73

Reliability and feasibility of the six minute walk test in subjects with myotonic dystrophy.
Kierkegaard M, Tollbäck A
Neuromuscul. Disord. 2007 Dec;17(11-12):943-9

Hemiplegic limb synergies in stroke patients.
Welmer AK, Holmqvist LW, Sommerfeld DK
Am J Phys Med Rehabil 2006 Feb;85(2):112-9

Health-related quality of life in a population-based sample of people with multiple sclerosis in Stockholm County.
Gottberg K, Einarsson U, Ytterberg C, de Pedro Cuesta J, Fredrikson S, von Koch L, et al
Mult. Scler. 2006 Oct;12(5):605-12

Cognitive and motor function in people with multiple sclerosis in Stockholm County.
Einarsson U, Gottberg K, von Koch L, Fredrikson S, Ytterberg C, Jin YP, et al
Mult. Scler. 2006 Jun;12(3):340-53

Early supported discharge services for stroke patients: a meta-analysis of individual patients' data.
Langhorne P, Taylor G, Murray G, Dennis M, Anderson C, Bautz-Holter E, et al
Lancet ;365(9458):501-6

Spasticity after stroke: its occurrence and association with motor impairments and activity limitations.
Sommerfeld DK, Eek EU, Svensson AK, Holmqvist LW, von Arbin MH
Stroke 2004 Jan;35(1):134-9

Utvalda övriga publikationer

SBU-rapport 2015. Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke

Chruzander C, Johansson S, Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, Holmqvist LW, Ytterberg C. Förändring i funktionstillstånd över tid och prediktorer för förändring och mortalitet hos personer med multipel skleros. Best practice Multipel Skleros 2013 Dec;4:22-25.

Ytterberg C, Lundqvist S, Johansson S. Användning av hälso- och sjukvård under två år hos personer med multipel skleros med respektive utan depressiva symtom. Best practice Multipel Skleros 2014 May;6:12-14.