Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning

This page in English

Forskargrupp

 

Forskningsfokus

Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Vår forskning syftar till att bidra till bättre hälsa såväl hos personer med neurologiska funktionshinder som hos deras närstående.

Forskningen omfattar studier av samband mellan neurologisk sjukdom/skada och hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet hos individer och deras närstående. Även hälso- och sjukvårdsinsatser studeras, både ur ett individ-, grupp- och ett samhällsperspektiv, samt insatsernas relation till effektivitet och kostnad. Inom forskargruppen studeras även behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, hos personer med neurologiska funktionshinder och deras närstående, samt utnyttjande av dessa insatser och tillfredsställelse med vården.

Området har stor bredd och variation vad gäller såväl innehåll som vetenskaplig metodik och omfattar både observationsstudier och behandlingsstudier.

Forskningsprojekt/aktiviteter

Forskargruppsledare

Docent, universitetslektor, Charlotte Ytterberg

Gruppmedlemmar

Mia Forslin, doktorand 
Kristina Gottberg, universitetslektor
Sverker Johansson, docent, universitetslektor 
Marie Kierkegaard, forskarassistent
​Sebastian Lindblom, doktorand
Petter sandstedt, doktorand

Disa Sommerfeld, docent, universitetslektor
Lotta Widén Holmqvist, senior professor

 

 

Samarbetspartners

Danderyds sjukhus 
Högskolan Dalarna 
Karolinska Institutet: 
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
Klinisk neurovetenskap,
Lärande, informatik, management och etik
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset 
Lunds universitet 
Mörby akademiska vårdcentral 
Syddansk Universitet 
Universitetet i Oslo 
University of Illinois i Chicago 
University of Illinois i Urbana-Champaign 
University of Melbourne 
University of Ottawa
Örebro universitet

Finansiärer

ALF
Karolinska institutets delfinansiering av nya doktorander (KID)
Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV)
Vetenskapsrådet
Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V)
Neuroförbundet
Promobilia
Strokeförbundet

Avhandlingar

Doktorsavhandlingar:
Charlotte Chruzander,  A 10-year follow-up of people with multiple sclerosis-aspects of disability and health, use of and satisfaction with care, and feasibility of cognitive behavioural therapy, 2014

Susanne Palmcrantz, Long-term effects of stroke seen in young individuals living in the community, 2012

Marie Kierkegaard, Disability and Physical Exercise in adults with Myotonic Dystrophy type 1, 2010

Sverker Johansson, Disability in people with multiple sclerosis with focus on fatigue, 2008

Charlotte Ytterberg, A two-year study of people with multiple sclerosis - Aspects of disability, perceived impact, needs and satisfaction with care, 2008

Anna-Karin Welmer, Associations between body functions, activities and health-related quality of life from onset until 18 months after stroke, 2007

Kristina Gottberg, Studies of people living with multiple sclerosis in Stockholm county: evaluation of methods for data collection and aspects of functioning and use of health care services, 2006

Anette Forsberg, Guillain-Barré syndrome: disability, quality of life, illness experiences and use of healthcare, 2006

Ulrika Einarsson, People with multiple sclerosis in Stockholm: Aspects of motor and cognitive function, activities of daily living and social/lifestyle activities, 2006

Disa Sommerfeld, Body function and activity after acute stroke: Physiotherapy perspectives, 2004

Lena von Koch, Early supported hospital discharge and continued rehabilitation at home after stroke, 2000

Lotta Widén Holmqvist, Development and evaluation of rehabilitation at home after stroke in south-west Stockholm, 1997

Licentiatavhandlingar:
Elsy Eek A procedure for quantitative assessment of touch function in hands and feet using Hf/TENS; reliability for patients with stroke and recommended normative values 2009

Annica Wohlin Wottrich, On aspects of context in rehabilitation after stroke : views of patients and therapeutists, 2006

Ann-Mari Thorsén, Five-year follow-up of a randomized controlled trial of early supported discharge and continued rehabilitation at home after stroke, 2005

Utvalda vetenskapliga publikatoner

A 10-year follow-up of a population-based study of people with multiple sclerosis in Stockholm, Sweden: changes in health-related quality of life and the value of different factors in predicting health-related quality of life.
Chruzander C, Ytterberg C, Gottberg K, Einarsson U, Widén Holmqvist L, Johansson S
J. Neurol. Sci. 2014 Apr;339(1-2):57-63

A population-based study of fall risk factors among people with multiple sclerosis in Stockholm county.
Ytterberg C, Einarsson U, Holmqvist L, Peterson E
J Rehabil Med 2013 May;45(5):452-7

A 10-year follow-up of a population-based study of people with multiple sclerosis in Stockholm, Sweden: changes in disability and the value of different factors in predicting disability and mortality.
Chruzander C, Johansson S, Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, Holmqvist L, et al
J. Neurol. Sci. 2013 Sep;332(1-2):121-7

Effects of hand-training in persons with myotonic dystrophy type 1--a randomised controlled cross-over pilot study.
Aldehag A, Jonsson H, Lindblad J, Kottorp A, Ansved T, Kierkegaard M
Disabil Rehabil 2013 Oct;35(21):1798-807

Pain following stroke, initially and at 3 and 18 months after stroke, and its association with other disabilities.
Sommerfeld D, Welmer A
Eur. J. Neurol. 2012 Oct;19(10):1325-30

The relationship between walking, manual dexterity, cognition and activity/participation in persons with multiple sclerosis.
Kierkegaard M, Einarsson U, Gottberg K, von Koch L, Holmqvist L
Mult. Scler. 2012 May;18(5):639-46

A consensus on stroke: early supported discharge.
Fisher R, Gaynor C, Kerr M, Langhorne P, Anderson C, Bautz-Holter E, et al
Stroke 2011 May;42(5):1392-7

Functioning and disability in adults with myotonic dystrophy type 1.
Kierkegaard M, Harms-Ringdahl K, Holmqvist L, Tollbäck A
Disabil Rehabil 2011 ;33(19-20):1826-36

Feasibility and effects of a physical exercise programme in adults with myotonic dystrophy type 1: a randomized controlled pilot study.
Kierkegaard M, Harms-Ringdahl K, Edström L, Widén Holmqvist L, Tollbäck A
J Rehabil Med 2011 Jul;43(8):695-702

Location and severity of spasticity in the first 1-2 weeks and at 3 and 18 months after stroke.
Welmer A, Widén Holmqvist L, Sommerfeld D
Eur. J. Neurol. 2010 May;17(5):720-5

Use of health services in people with multiple sclerosis with and without fatigue.
Johansson S, Ytterberg C, Gottberg K, Widén Holmqvist L, von Koch L
Mult. Scler. 2009 Jan;15(1):88-95

Spasticity and its association with functioning and health-related quality of life 18 months after stroke.
Welmer A, von Arbin M, Widén Holmqvist L, Sommerfeld D
Cerebrovasc. Dis. 2006 ;21(4):247-53

Longitudinal variations and predictors of increased perceived impact of multiple sclerosis, a two-year study.
Ytterberg C, Johansson S, Holmqvist L, von Koch L
J. Neurol. Sci. 2008 Jul;270(1-2):53-9

Limited fine hand use after stroke and its association with other disabilities.
Welmer A, Holmqvist L, Sommerfeld D
J Rehabil Med 2008 Aug;40(8):603-8

A longitudinal study of variations in and predictors of fatigue in multiple sclerosis.
Johansson S, Ytterberg C, Hillert J, Widén Holmqvist L, von Koch L
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2008 Apr;79(4):454-7

Variations in functioning and disability in multiple sclerosis. A two-year prospective study.
Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Widén Holmqvist L, von Koch L
J. Neurol. 2008 Jul;255(7):967-73

High concurrent presence of disability in multiple sclerosis. Associations with perceived health.
Johansson S, Ytterberg C, Claesson I, Lindberg J, Hillert J, Andersson M, et al
J. Neurol. 2007 Jun;254(6):767-73

Reliability and feasibility of the six minute walk test in subjects with myotonic dystrophy.
Kierkegaard M, Tollbäck A
Neuromuscul. Disord. 2007 Dec;17(11-12):943-9

Hemiplegic limb synergies in stroke patients.
Welmer A, Holmqvist L, Sommerfeld D
Am J Phys Med Rehabil 2006 Feb;85(2):112-9

Health-related quality of life in a population-based sample of people with multiple sclerosis in Stockholm County.
Gottberg K, Einarsson U, Ytterberg C, de Pedro Cuesta J, Fredrikson S, von Koch L, et al
Mult. Scler. 2006 Oct;12(5):605-12

Cognitive and motor function in people with multiple sclerosis in Stockholm County.
Einarsson U, Gottberg K, von Koch L, Fredrikson S, Ytterberg C, Jin Y, et al
Mult. Scler. 2006 Jun;12(3):340-53

Early supported discharge services for stroke patients: a meta-analysis of individual patients' data.
Langhorne P, Taylor G, Murray G, Dennis M, Anderson C, Bautz-Holter E, et al
Lancet ;365(9458):501-6

Spasticity after stroke: its occurrence and association with motor impairments and activity limitations.
Sommerfeld D, Eek E, Svensson A, Holmqvist L, von Arbin M
Stroke 2004 Jan;35(1):134-9

Utvalda övriga publikationer

SBU-rapport 2015. Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke

Chruzander C, Johansson S, Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, Holmqvist LW, Ytterberg C. Förändring i funktionstillstånd över tid och prediktorer för förändring och mortalitet hos personer med multipel skleros. Best practice Multipel Skleros 2013 Dec;4:22-25. 

 Ytterberg C, Lundqvist S, Johansson S. Användning av hälso- och sjukvård under två år hos personer med multipel skleros med respektive utan depressiva symtom. Best practice Multipel Skleros 2014 May;6:12-14.

Fysioterapi