Skip to main content

Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning

Forskargrupp

Forskningsfokus

Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Vår forskning syftar till att bidra till bättre hälsa såväl hos personer med neurologiska funktionshinder som hos deras närstående.

Forskningen omfattar studier av samband mellan neurologisk sjukdom/skada och hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet hos individer och deras närstående. Även hälso- och sjukvårdsinsatser studeras, både ur ett individ-, grupp- och ett samhällsperspektiv, samt insatsernas relation till effektivitet och kostnad. Inom forskargruppen studeras även behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, hos personer med neurologiska funktionshinder och deras närstående, samt utnyttjande av dessa insatser och tillfredsställelse med vården.

Området har stor bredd och variation vad gäller såväl innehåll som vetenskaplig metodik och omfattar både observationsstudier och behandlingsstudier.

Forskningsprojekt/aktiviteter

Forskargruppsledare

Lektor/sjukgymnast

Charlotte Ytterberg

Telefon: 08-585 822 77
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Charlotte.Ytterberg@ki.se

Gruppmedlemmar

Mia Forslin, med. dr
Kristina Gottberg, lektor
Sverker Johansson, docent, lektor
Marie Kierkegaard, bitr. lektor
​Sebastian Lindblom, doktorand
Petter Sandstedt, med. dr
Disa Sommerfeld, docent, lektor
Lotta Widén Holmqvist, senior professor

Samarbetspartners

Danderyds sjukhus
Högskolan Dalarna
Karolinska Institutet:
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
Klinisk neurovetenskap,
Lärande, informatik, management och etik
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset
Lunds universitet
Mörby akademiska vårdcentral
Syddansk Universitet
Universitetet i Oslo
University of Illinois i Chicago
University of Illinois i Urbana-Champaign
University of Melbourne
University of Ottawa
Örebro universitet

Finansiärer

ALF
Karolinska institutets delfinansiering av nya doktorander (KID)
Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV)
Vetenskapsrådet
Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V)
Neuroförbundet
Promobilia
Strokeförbundet

Avhandlingar

Doktorsavhandlingar:

Mia Forslin, Working life in people with multiple sclerosis, 2019

Petter Sandstedt, Disability and health-related quality of life in patients with amyotrophic lateral sclerosis, and caregiving experience from the perspective of next of kin, 2018

Charlotte Chruzander, A 10-year follow-up of people with multiple sclerosis-aspects of disability and health, use of and satisfaction with care, and feasibility of cognitive behavioural therapy, 2014

Susanne Palmcrantz, Long-term effects of stroke seen in young individuals living in the community, 2012

Marie Kierkegaard, Disability and Physical Exercise in adults with Myotonic Dystrophy type 1, 2010

Sverker Johansson, Disability in people with multiple sclerosis with focus on fatigue, 2008

Charlotte Ytterberg, A two-year study of people with multiple sclerosis - Aspects of disability, perceived impact, needs and satisfaction with care, 2008

Anna-Karin Welmer, Associations between body functions, activities and health-related quality of life from onset until 18 months after stroke, 2007

Kristina Gottberg, Studies of people living with multiple sclerosis in Stockholm county: evaluation of methods for data collection and aspects of functioning and use of health care services, 2006

Anette Forsberg, Guillain-Barré syndrome: disability, quality of life, illness experiences and use of healthcare, 2006

Ulrika Einarsson, People with multiple sclerosis in Stockholm: Aspects of motor and cognitive function, activities of daily living and social/lifestyle activities, 2006

Disa Sommerfeld, Body function and activity after acute stroke: Physiotherapy perspectives, 2004

Lena von Koch, Early supported hospital discharge and continued rehabilitation at home after stroke, 2000

Lotta Widén Holmqvist, Development and evaluation of rehabilitation at home after stroke in south-west Stockholm, 1997

Licentiatavhandlingar:

Elsy Eek A procedure for quantitative assessment of touch function in hands and feet using Hf/TENS; reliability for patients with stroke and recommended normative values 2009

Annica Wohlin Wottrich, On aspects of context in rehabilitation after stroke : views of patients and therapeutists, 2006

Ann-Mari Thorsén, Five-year follow-up of a randomized controlled trial of early supported discharge and continued rehabilitation at home after stroke, 2005

Utvalda vetenskapliga publikatoner

24492009

23538713

23896259

Effects of hand-training in persons with myotonic dystrophy type 1--a randomised controlled cross-over pilot study.
Aldehag A, Jonsson H, Lindblad J, Kottorp A, Ansved T, Kierkegaard M
Disabil Rehabil 2013 Oct;35(21):1798-807

22568638

21982871

21441151

21254917

21670942

20050897

18701570

16446538

18295236

19020692

18344396

18560794

17401746

17869516

16428901

17086907

16764349

15705460

14684785

Utvalda övriga publikationer

SBU-rapport 2015. Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke

Chruzander C, Johansson S, Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, Holmqvist LW, Ytterberg C. Förändring i funktionstillstånd över tid och prediktorer för förändring och mortalitet hos personer med multipel skleros. Best practice Multipel Skleros 2013 Dec;4:22-25.

Ytterberg C, Lundqvist S, Johansson S. Användning av hälso- och sjukvård under två år hos personer med multipel skleros med respektive utan depressiva symtom. Best practice Multipel Skleros 2014 May;6:12-14.