Marie Nilsson

Marie Nilsson

Anknuten till Forskning
E-postadress: marie.i.nilsson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Medicine doktor, medicine magister psykosocialt arbete i hälso- och
  sjukvård, leg. hälso- och sjukvårdskurator,
  socionom, vårdutvecklingsledare.
  Jag är en forskare med professionell bakgrund som socionom/kurator inom
  främst cancersjukvård. Jag medverkar i flera forskargrupper och handleder
  tre doktorander som bihandledare.
  Jag är kursansvarig för den fristående interprofessionella kursen på
  avancerad nivå "Sexualmedicin - en introduktion". Jag är även involverad i
  fortbildning för primärvården gällande cancerrehabilitering.

Forskningsbeskrivning

 • Som socionom har min forskning fokuserats på sociala och
  psykosociala konsekvenser av sjukdom/skada och behandling. Jag har främst
  forskat om psykosociala aspekter av att leva med eller efter cancersjukdom.
  Mitt avhandlingsarbete gällde försäkringsmedicinska frågeställningar vid
  bröstcancersjukdom och specifikt vad som hindrade och främjade återgång
  i arbete. Som postdok och som affilierad forskare har min forskning fokuserat
  på användning av innovativa mobila interaktiva interventioner som stöd
  för patienten att leva med cancersjukdom och hantera detta, med det
  övergripande syftet att förbättra patienters hälsa och
  välbefinnande. Efter min disputation har jag även genomfört forskning
  om sexologiska konsekvenser och sexuell hälsa efter stroke. Min forskning
  har inbegripit olika studiedesigner, datamaterial och analysmetoder.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2013
 • Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI