Skip to main content

Ingrid Odéens stiftelse för forskning inom fysioterapi

Ett bidrag till Ingrid Odéens stiftelse för forskning inom fysioterapi är ett bidrag till allas rätt att få de bästa förutsättningarna att uppleva rörelse i vardagen.

Missing ALT text.

Vi tror på glädjen i att kunna röra sig och allas rätt att få uppleva rörelse i vardagen. Vi vet att fysioterapeuter har en viktig roll i att främja rörelse för alla, och att forskning inom fysioterapi ger förutsättningar för detta.

Du kan bidra till världsledande och bred forskning vid Karolinska Institutets (KI) sektion för fysioterapi. Vårt arbete inkluderar många områden, och forskningen har hög relevans för patienter och anhöriga. Exempel på frågor som kan vara av intresse för dig är:

  • Finns det sätt att minska balansproblem hos personer med Parkinssons sjukdom?
  • Kan personer med MS behålla sina fysiska förmågor genom att träna?
  • Kan äldre personer minska sin rädsla för att falla och bli mer fysiskt aktiva?
  • Finns det någon mobilapplikation (app) som hjälper reumatiker att hålla igång?
  • Är det en hälsorisk att sitta större delen av dagarna på jobbet?
  • Hjälper fysisk aktivitet mot artros, och i sådana fall hur ska man träna?

Så gör du din donation

Donera ditt bidrag till forskning inom fysioterapi vid Karolinska Institutet via bankgiro 797-5998, ange ”Stiftelse nr. 194”.

Din gåva bidrar till att skapa möjligheter för allas rätt att få de bästa förutsättningarna att uppleva rörelse i vardagen!

Insatser för livet

Missing ALT text.
Ingrid Odéen. Foto: Lena von Koch

I en åldrande befolkning kommer allt fler att leva längre med kroniska sjukdomar och funktionshinder. Forskning visar att livsstilsfaktorer, så som fysisk inaktivitet, i många fall är kopplade till risken att drabbas av sjukdomar. Om vi i högre utsträckning kunde förebygga och rehabilitera effektivt, skulle flera kunna leva bättre längre upp i åren. Det skulle också innebära mindre kostnader för läkemedel, sjukvård och sociala stödåtgårder, och därmed stora besparingar för samhället.

Fysioterapeuter har expertkunskapen och metoderna för att beforska dessa frågor, men mer resurser behövs för att i stor skala och på avgörande sätt kunna förbättra människors hälsa och minska samhällets kostnader.

Forskning inom fysioterapi vid KI strävar efter att utveckla, förfina och kostnadseffektivisera åtgärder med syfte att minska funktionshinder och öka hälsan hos Sveriges befolkning.

En pionjärs arbete och engagemang lever vidare

Ingrid Odèens stiftelse för forskning i fysioterapi grundades 1986 efter en donation av leg. sjukgymnast och hedersdoktor Ingrid Odéen. Hon var pionjär inom utvecklingen av nya behandlingsmetoder och fysioterapins integrering i sjukvården. Med ditt bidrag kan vi fortsätta arbetet i Ingrids anda, och bidra till att flera personer får uppleva glädjen i att röra sig!

Kontakt och informationsmaterial

För frågor om stiftelsen eller forskning vid Karolinska Institutet, Sektionen för fysioterapi, vänligen kontakta biträdande sektionschef Joanna Kvist.

Joanna Kvist

Lektor
H1.Fysioterapi
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle