Funktion och hälsa vid respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd

Vår forskning är inriktad på den fysiska aktivitetens och träningens betydelse för hälsa och funktion för såväl prevention som promotion för individer i alla åldrar. I samband med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom är fokus rehabilitering.

Nygren Bonnier group illustration

Vi arbetar med ett fysioterapeutiskt perspektiv för ett fysiskt aktivt liv och åldrande som även omfattar individer som arbetar i yrken med hög fysisk exponering. I vår forskning ingår att utvärdera effekter av olika fysioterapeutiska insatser som förbättrar funktion, hälsorelaterad livskvalitet som både ökar prestationsförmågan i arbetet och den fysiska aktivitetsnivån i vardagen. Dessutom utvecklas och implementeras evidensbaserade träningsprogram samt undersöks prediktorer för framtida hälsa.

Forskningsprojekt/aktiviteter

ReCOV - Recovery and rehabilitation after COVD-19

ReCOV är ett forskningsprojekt med tre delar som omfattar patienter, närstående och personal. I delprojektet om patienter som har postakut covid-19 syndrom (PACS) är syftet att kartlägga fysisk och psykisk funktion och påverkan på hälsorelaterad livskvalité, samt att utvärdera effekterna av specifika interventioner för patienter med långcovid-19. Målet är vidare att beskriva patienternas upplevelser av rehabiliteringen. Patienterna kommer att tillfrågas om att delta i olika studier som kommer att kartlägga och utvärdera effekterna av olika interventioner.

BETA-projektet

BETA-projektet syftar till att med en ny utmanande och progressiv balansträningsmodell, i kombination med fysisk aktivitet på recept, förbättra balans, gångförmåga, livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå, minska fallrädslan hos äldre med ökad risk för fall samt utveckla och implementera dessa metoder i klinisk praxis.

"Håll balansen" – Evidensbaserat balansträningsprogram för att förebygga fallskador. Implementering av evidensbaserat balansträningsprogram för äldre (Fas3, Beta-projektet). Syftet med projektet är att studera implementeringen och utfallet av ett evidensbaserat balansträningsprogram i klinisk vardag för att förhindra framtida fall och fallrelaterade skador hos äldre personer.

SCIP Falls-projektet

SCIP Falls-projektets långsiktiga syfte är att minska risken för fall och fallrelaterade skador hos personer som lever med komplett eller inkomplett ryggmärgsskada i Norge och Sverige genom att identifiera riskindikatorer och etablera evidensbaserade och specifika fallförebyggande program.

SINpedSCI–projektet

Syftet med SINpedSCI-projektet är att bidra med kunskap genom internationellt samarbete mellan tio rehabiliteringscenter i sju länder inom ramen för fastställt rehabiliteringsnätverk Sunnaas International Network in Rehabilitation (SIN).

MIDAS-projektet

Syftet med MIDAS-projektet är att utvärdera effekter och upplevelser av tidig mobilisering och andningsgymnastik samt identifiera riskfaktorer för respiratorisk insufficiens hos patienter som genomgår bukkirurgi.

Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsakoncept - en ny metod för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att bli mer fysiskt aktiva

Målsättningen med detta projekt är att utveckla och utvärdera ett e-hälsokoncept med träningsmodul för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Studenters upplevelse och erfarenhet av deras lärmiljö och hälsorelaterad livskvalitet – en interprofessionell studie

Fokus för detta projekt är att identifiera framgångsfaktorer för i den kliniska lärmiljön och kommer också visa hur studenter och handledare påverkas av lärmiljön

OptUtb-projektet

Optimera utbildning och träning (OptUtb) är en metod för soldater och piloter i Försvarsmakten inom vilket både urvals- och uppföljningssystemen vidareutvecklas.

Forskargruppsledare

Profile image

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/Fysioterapeut

Gruppmedlemmar

Alexandra Halvarsson, med.dr., post doc, bitr. forskargruppsledare

Kirsti Skavberg Roaldsen, docent, biträdande forskargruppsledare

Veronica Balkefors, med. lic.

Lisbet Broman, BMA

Yvonne Kahlin, fil.dr.

Helena Larsson, med.dr.

Malin Sellberg, med. dr.

Agneta Ståhle, professor emerita

Anna Svensson-Raskh, med. dr.

Pernilla Sönnerfors, med. dr.

Matthias Tegern, med. dr.

Anna Törnberg, doktorand

Aktuellt

Samarbetspartners och finansiärer

Sammanställning över samarbetspartners och finansiärer.

Avhandlingar

Sammanställning över avhandlingar inom forskargruppen.

Utvalda vetenskapliga publikationer

Psychometric properties of the Swedish version of the Falls Efficacy Scale-International for older adults with osteoporosis, self-reported balance deficits and fear of falling.
Halvarsson A, Ståhle A
Disabil Rehabil 2018 11;40(22):2658-2661

Comparison of the Berg Balance Scale and the Mini-BESTest for Assessing Balance in Ambulatory People With Spinal Cord Injury: Validation Study.
Jørgensen V, Opheim A, Halvarsson A, Franzén E, Roaldsen KS
Phys Ther 2017 Jun;97(6):677-687

Long-term effects of a progressive and specific balance-training programme with multi-task exercises for older adults with osteoporosis: a randomized controlled study.
Halvarsson A, Oddsson L, Franzén E, Ståhle A
Clin Rehabil 2016 Nov;30(11):1049-1059

"Better safe than sorry": a qualitative content analysis of participant's perspectives of fall-related concerns and balance in older women with osteoporosis after balance training.
Halvarsson A, Ståhle A, Halén C, Roaldsen KS
Disabil Rehabil 2016 Apr;38(8):796-802

Taking balance training for older adults one step further: the rationale for and a description of a proven balance training programme.
Halvarsson A, Dohrn IM, Ståhle A
Clin Rehabil 2015 May;29(5):417-25

Self-reported function and disability in late life - cross-cultural adaptation and validation of the Swedish version of the late-life function and disability instrument.
Roaldsen KS, Halvarsson A, Sarlija B, Franzen E, Ståhle A
Disabil Rehabil 2014 ;36(10):813-7

Long-term effects of new progressive group balance training for elderly people with increased risk of falling - a randomized controlled trial.
Halvarsson A, Franzén E, Farén E, Olsson E, Oddsson L, Ståhle A
Clin Rehabil 2013 May;27(5):450-8

Self-reported musculoskeletal complaints and injuries and exposure of physical workload in Swedish soldiers serving in Afghanistan.
Halvarsson A, Hagman I, Tegern M, Broman L, Larsson H
PLoS ONE 2018 ;13(4):e0195548

Negotiating identity and self-image: perceptions of falls in ambulatory individuals with spinal cord injury - a qualitative study.
Jørgensen V, Roaldsen KS
Clin Rehabil 2017 Apr;31(4):544-554

Perceptions of balance and falls following a supervised training intervention - a qualitative study of people with Parkinson's disease.
Leavy B, Berntsson J, Franzén E, Skavberg Roaldsen K
Disabil Rehabil 2019 04;41(8):934-940

"You Have to Keep Moving, Be Active": Perceptions and Experiences of Habitual Physical Activity in Older Women With Osteoporosis.
Dohrn IM, Ståhle A, Roaldsen KS
Phys Ther 2016 Mar;96(3):361-70

Effects of yogic exercises on functional capacity, lung function and quality of life in participants with obstructive pulmonary disease: a randomized controlled study.
Papp ME, Wändell PE, Lindfors P, Nygren-Bonnier M
Eur J Phys Rehabil Med 2017 Jun;53(3):447-461

Acute effects of glossopharyngeal insufflation in people with cervical spinal cord injury.
Nygren-Bonnier M, Schiffer TA, Lindholm P
J Spinal Cord Med 2018 01;41(1):85-90

Abdominal plasty with and without plication-effects on trunk muscles, lung function, and self-rated physical function.
Wilhelmsson S, Fagevik Olsén M, Staalesen T, Elander A, Nygren-Bonnier M
J Plast Surg Hand Surg 2017 Jun;51(3):199-204'Instead of popping pills, perhaps you should add frog breathing': experiences of glossopharyngeal insufflation/breathing for people with cervical spinal cord injury.
Nygren-Bonnier M, Werner J, Biguet G, Johansson S
Disabil Rehabil 2018 07;40(14):1639-1645

Experience of using non-invasive ventilation as an adjunct to airway clearance techniques in adults with cystic fibrosis-A qualitative study.
Rodriguez Hortal MC, Hedborg A, Biguet G, Nygren-Bonnier M
Physiother Theory Pract 2018 Apr;34(4):264-275

Airway clearance techniques in neuromuscular disorders: A state of the art review.
Chatwin M, Toussaint M, Gonçalves MR, Sheers N, Mellies U, Gonzales-Bermejo J, et al
Respir Med 2018 03;136():98-110

Non-invasive Ventilation as Airway Clearance Technique in Cystic Fibrosis.
Rodriguez Hortal MC, Nygren-Bonnier M, Hjelte L
Physiother Res Int 2017 Jul;22(3):

Musculoskeletal pain and limitations in work ability in Swedish marines: a cross-sectional survey of prevalence and associated factors.
Monnier A, Larsson H, Djupsjöbacka M, Brodin LÅ, Äng BO
BMJ Open 2015 Oct;5(10):e007943

Content Validity Index and Intra- and Inter-Rater Reliability of a New Muscle Strength/Endurance Test Battery for Swedish Soldiers.
Larsson H, Tegern M, Monnier A, Skoglund J, Helander C, Persson E, et al
PLoS ONE 2015 ;10(7):e0132185

Influence of the implementation of a comprehensive intervention programme on premature discharge outcomes from military training.
Larsson H, Tegern M, Harms-Ringdahl K
Work 2012 ;42(2):241-51

A lower-limb functional capacity test for enlistment into Swedish Armed Forces ranger units.
Larsson H, Harms-Ringdahl K
Mil Med 2006 Nov;171(11):1065-70

Screening tests detect knee pain and predict discharge from military service.
Larsson H, Larsson M, Osterberg H, Harms-Ringdahl K
Mil Med 2008 Mar;173(3):259-65

A behavioral medicine intervention for older women living alone with chronic pain - a feasibility study.
Cederbom S, Rydwik E, Söderlund A, Denison E, Frändin K, von Heideken Wågert P
Clin Interv Aging 2014 ;9():1383-97

Home Help Service Staffs' Descriptions of Their Role in Promoting Everyday Activities Among Older People in Sweden Who Are Dependent on Formal Care.
Cederbom S, Thunborg C, Denison E, Söderlund A, von Heideken Wågert P
J Appl Gerontol 2017 08;36(8):971-992

MN
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-12-11