Anna Törnberg

Anna Törnberg

Doktorand
E-postadress: anna.tornberg@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Nygren-Bonnier, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialistsjukgymnast inom respiration och jobbar på Karolinska
  universitetssjukhuset.
  Jag är doktorand och jobbar inom forskningsprojektet */ReCOV - Recovery and
  rehabilitation after COVID-19/*

Forskningsbeskrivning

 • Mitt doktorandprojekt handlar om återhämtning, fysisk aktivitet och
  rehabilitering hos personer med postcovid. Min huvudhandledare är Malin
  Nygren-Bonnier | Medarbetare (ki.se) [1] och jag tillhör forskargruppen
  /*Funktion och hälsa vid respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd.*/
  [1] https://medarbetare.ki.se/people/malin-nygren-bonnier

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI