Kirsti Skavberg Roaldsen

Kirsti Skavberg Roaldsen

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Nygren-Bonnier, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är registrerad fysioterapeut sedan 1983 med expertis inom
  specialiserad neurologisk rehabilitering, äldre, fallrädsla, fysisk
  aktivitet och hälsa, undvikande av aktivitet, venös insufficiens, kliniska
  mätmetoder, kvantitativa och kvalitativa studier. Jag har
  varit kliniska anknuten till Sunnaas sykehus HF i Oslo sedan 1983,
  akademisk anknuten till forskning vid Karolinska Institutet sedan 2010
  och UiT Norges arktiske universitet sedan 2021.
  * Professor vid Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, Det
  helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT
  Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge
  * Docent vid Karolinska Institutet, NVS, Sektionen för fysioterapi, seniorforskare vid Sunnaas sykehus HF,
  Avdeling for forskning og utdanning, Nesodden, Norge och professor
  vid UiT Norges arktiske universitet
  * Biträdande forskargruppsledare i docent Malin Nygren-Bonnier
  forskargrupp, associerad medlem i forskargruppen till docent
  Anna-Karin Welmer, NVS
  * Projektledare för SINpedSCI study, en international multicenter
  studie rörande psykosociala aspekt och rehabilitering för barn och
  ungdomar med ryggmärgsskada, ett samarbete mellan 25 kliniker/
  forskare i 10 rehabiliteringsenheter i sju länder inom ramen av
  Sunnnas International Network in Rehabilitation (SIN)
 • Norge,
  Sverige, China, USA, Ryssland, Israel och Palestina (2017-pågåande)
  * Projektledare för studien International outcome measures in pediatric
  rehabilitation, en nordisk multisenter-studie der vi studerar
  genförbarhet, acceptans och nytta av de internationella, åldersanpassade och
  rekommenderade bas-datasett för pediatrisk ryggmärgsskada-rehabilitering i Norge, Sverige och Danmark (2023-ansökar om finansiering)
  * Projektledare för SCIP FALLS Study, svensk-norsk multicenterstudie om
  förebyggande av fall hos patienter med ryggmärgsskada, ett samarbete
  mellan KI, Aleris Rehabstation Stockholm och Sunnaas Rehabilitation
  Hospital (2012-pågåande)
  * Samordnare för forskningssamarbete mellan Sunnaas sykehus HF
  och Karolinska Institutet, Avdelningen för fysioterapi.

  1977 Biokjemitekniker, Tromsø Yrkesskole
  1981 Bachelor i fysioterapi, Høgskolen i Bergen, Norge
  1989 Master of Arts (Candidata magisterii) i sociologi, Universitetet i
  Oslo, Norge
  1994 Master i fysioterapi (MSc in Physiotherapy), Universitetet
  i Bergen, Norge
  2009 PhD, Karolinska Institutet
  2016 Associate professor Sunnaas sykehus HF och OsloMet
  Storbyuniversitetet, Oslo, Norge
  2017 Docent Karolinska Institutet
  2020 Professor UiT Norges arktiske universitet

Forskningsbeskrivning

 • Pågående forskningsprojekt följer fyra distinkta spår (1)
 • Förebyggande av
  fall hos personer med ryggmärgsskada (SCI), Parkinsons sjukdom,
  Osteoporos och hos äldre vuxna i Norge och Sverige, (2) Psykosociala aspekter och
  rehabiliteringstjänster för barn och ungdomar med SCI, (3) Fysisk aktivitet
  och hälsa vid funktionshinder/kronisk sjukdom, (4) Psykometriska egenskaper hos utfalls
  mått.

  http://www.researcherid.com/rid/D-6306-2016

  *PUBLIKATIONER se referens-listan. Ytterligare publikationer, se under. *
  -*Roaldsen KS*, Wakefield E, Opheim A. Pragmatic evaluation of aspects
  concerning validity and feasibility of the Mini Balance Evaluation System
  Test (Mini-BESTest) in a specialized rehabilitation hospital. Int J Phys Ther
  Rehab 2015
 • 2(104):1-6.
  -Wallén MB, Ståhle A, Hagströmer M, Franzén E, *Roaldsen KS*. Exercise
  habits and perceptions of physical activity in older adults. Publication for
  Swedish Civil Contingencies Agency, Publication no MSB669, March 2014, pages
  1-31. ISBN 978-91-7383-427-8.

  Publikationer publicerad tidigare än 1995 (n=4):
  -Stanghelle J, Helseth R, *Roaldsen KS*, Rand-Hendriksen S. [42 patients
  with post-polio syndrome. A retrospective study from Sunnaas hospital].
  Tidsskr. Nor. Laegeforen. 1991 Oct
 • 111(26):3159-62.
  -Stanghelle JK, Winnem M, *Roaldsen KS*, de Wit S, Notgewisch JH, Nilsen BH.
  Young patients with Cystic Fibrosis
 • attitudes towards physical activity and
  influence on physical fitness and spirometric values of a 2-week training
  course. Int J Sports Med 1991
 • suppl 1(9):25:32.
  -Maehlum S, *Roaldsen K*, Kolsrud M, Dahl M. [Rehabilitation after stroke].
  Tidsskr. Nor. Laegeforen. 1990 Aug
 • 110(20):2657-9.
  -Stanghelle J, Winnem M, *Roaldsen KS*, de Wit S, Notgewitch J, Nilsen
  B. Young patients with cystic fibrosis: attitude toward physical activity
  and influence on physical fitness and spirometric values of a 2-week training
  course. Int J Sports Med 1988 Feb
 • 9 Suppl 1():25-31.

Undervisning

 • Pedagogisk utbildning:
  2010 Pedagogy Course “Case-based Learning”, Medical Case Center,
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Two days course
  2011 Supervisor Course ”Doctoral Supervisor Training Course -
  Introductory”, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. One week course
  2014 Supervisor Course “Basic University Teaching, GHP”, Karolinska
  Institutet, Stockholm, Sweden. Five weeks course
  2015 Supervisor Course “Pedagogy for Research Supervisors”, Karolinska
  Institutet, Stockholm , Sweden. Two weeks course
  2017 "Designing Doctoral Courses", Karolinska Institutet, Stockholm ,
  Sweden. Two weeks course
  2022 Supervisor Course Doctoral Supervisors, Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway

  Teaching comprises a total of 1280 hours (per Dec 2016) including time
  devoted to planning, of which 41% at undergraduate level, 15% at graduate
  level, 39 % at postgraduate level and 5% other instructional time.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Barn och unga med ryggmärgsskada - en international multicenterstudie studie
  Helse Sør-Øst, Norge
  2 February 2020 - 30 November 2026

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI