Forskarskolans ledning (FiH)

Nedan presenteras ledning och styrgrupp i forskarskolan inom hälsovetenskap. Styrgruppen sammanträder två gånger per termin. Du kan alltid nå Forskarskolan genom att kontakta oss på nvs-fih@nvs.ki.se

Ordförande

Profile image

Maria Hagströmer

Ordförande FiH

Direktor

Profile image

Kay Sundberg

Forskarskoledirektor FiH
+46852483572

Ledamöter

Profile image

Susanne Guidetti

Ledamot styrgrupp FiH, representant från PUF-V
Profile image

Ing-Mari Dohrn

Ledamot styrgrupp FiH, representant från SFO-V
Profile image

Wibke Jonas

Ledamot styrgrupp FiH, representant från KBH
+46852482871

Josefin Särnholm

Ledamot styrgrupp FiH, representant från CNS
Profile image

Liselotte Schäfer Elinder

Ledamot styrgrupp FiH, representant från GPH
Profile image

Lisa Smeds Alenius

Ledamot styrgrupp FiH, representant från LIME

Adjungerade ledamöter

Elisabeth Rydwik

Adjungerad ledamot FiH, Representant från Region Stockholm

Doktorandrepresentanter

Profile image

Cecilia Krüger

Ledamot styrgrupp FiH, doktorandrepresentant
Profile image

Peter Lindberg

Ledamot styrgrupp FiH, doktorandrepresentant

Samordnare

Chris Bengtsson

Samordnare FiH
KS
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2024-06-12