Kay Sundberg

Kay Sundberg

Lektor | Docent
E-postadress: kay.sundberg@ki.se
Telefon: +46852483572
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 2, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har sedan 1981 en sjuksköterskeutbildning och därefter en
  specialistsjuksköterskeexamen inom onkologisk omvårdnad. Jag har fram till
  2007 varit verksam i klinik – de sista 10 åren inom ASiH och palliativ
  vård. Jag har avlagt en doktorsexamen 2010 vid KI. I mitt avhandlingsarbete
  ” Influence of childhood cancer on adult life. Quality of life, health
  status, sexual function and sense of coherence among long-term survivors.”
  studerade jag självrapporterad hälsa och livskvalitet hos unga vuxna som
  haft cancer som barn. Jag blev Docent i omvårdnad 2020 och arbetar som
  lektor på avdelningen för omvårdnad. Sena 2021 har jag ett uppdrag på KI
  som direktor för Forskarskolan i Hälsovetenskap (FiH)
  https://ki.se/nvs/forskarskolan-i-halsovetenskap.

Forskningsbeskrivning

 • Jag är biträdande forskargruppsledare för
  ICare https://ki.se/nvs/icare vars forskningsområde har fokus på att med
  stöd av m-hälsa utveckla ett arbetsätt i omvårdnad av patienter med
  cancersjukdomar som befinner si i hemmet under och efter behandling. Fokus
  ligger på att patienter kan rapportera symtom och besvär under behandling
  eller pågående sjukdom och samtidigt få hjälp med dessa på ett tidigt
  stadium. Ett annat fokus ligger på patientens delaktighet i och förståelse
  av sin egen hälsa som en del i en personcentrerad vård. Tyngdpunkten
  ligger på betydelsen av patientens egen upplevelse och erfarenhet av att
  leva med sjukdom och hur de hanterar detta i syfte att förbättra hälsa och
  välbefinnande. Forskningsprojekten omfattar såväl metodutveckling som
  interventionsstudier och implementering och sker i nära samverkan mellan
  forskare, patienter och kliniker.Med utgångspunkt i patientrapporterade
  utfallsmått (PROM) och teorier om patientsamverkan utvecklas och testas
  interventioner med en app (Interaktor)* *utifrån såväl patientens,
  vårdgivarens som organisationens perspektiv.
  Projekten är inte sjukdomsspecifika och fler av projekten bedrivs
  tvärprofessionellt och i multicenterstudier.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Omvårdnad, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI