Ing-Mari Dohrn

Ing-Mari Dohrn

Assisterande Lektor | Docent
E-postadress: ing-mari.dohrn@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i fysioterapi och forskar och undervisar på Avdelningen för
  fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Jag är
  legitimerad sjukgymnast sedan 1988 och har min kliniska bakgrund inom
  primärvården. Jag har även arbetat med införande och spridning av Fysisk
  aktivitet på recept - FaR i Stockholms läns landsting och varit kursansvarig för
  Forskarskolan i allmänmedicin KI/SLL. Jag var postdoc 2018/19 på Aging
  Research Center (ARC) som SFO-V fellow och jag har varit gästforskare på
  Stockholms Äldrecentrum 2022/23. Jag samarbetar med forskare på Arizona
  State University och på University of Queensland, där jag också har varit gästande postdoc.
  2019 tilldelades jag Bästa fria föredrag i fysiologi/medicin vid Idrottsmedicinska Vårmötet.
  Jag är ordförande i Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och redaktör för
  FYSS 2021 och eFYSS.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning har huvudfokus på samband mellan fysisk aktivitet,
  stillasittande och hälsa, samt objektiv mätning av fysisk aktivitet. Jag
  tillhör professor Maria Hagströmers forskargrupp "Fysisk aktivitet och
  idrottsmedicin med fokus på prevention", där jag har undersökt sambanden
  med dödlighet och insjuknande i kroniska sjukdomar i
  en 15-årsuppföljning av objektivt mätt stillasittande och fysisk
  aktivitet hos 1200 svenskar (ABC-studien).
  Jag har fått finansiering från Strategiska forskningsområdet
  vårdvetenskap (SFO-V) för framstående juniora forskare med
  ledarskapspotential. Som SFO-V fellow 2018/19 studerade jag objektivt mätt
  stillasittande och samband med kognitiv funktion hos över 650 äldre kvinnor
  och män i Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K).
  Det övergripande syftet med min avhandling var att undersöka faktorer av
  betydelse för fysisk aktivitet hos äldre personer med benskörhet, samt att
  utvärdera om ett utmanande balanstränings-program med successivt stegrande
  svårighetsgrad och övningar där man gör flera saker samtidigt — dual-
  och multi-tasking — hade effekt på objektivt mätt fysisk aktivitet och
  hälsorelaterad livskvalitet.

  *Additional publications:*
  Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet. *Dohrn IM, * Jansson E, Börjesson M,
  Hagströmer M, (Red.). FYSS 2021. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och
  sjukdomsbehandling, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB
 • 2021. ISBN:
  978-91-985098-2-3
  Helbostad J, Frändin K, *Dohrn IM.* Rekommendationer om fysisk aktivitet och
  stillasittande för äldre. I: FYSS 2021. Fysisk aktivitet i
  sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Stockholm: Läkartidningen Förlag
  AB
 • 2021. ISBN: 978-91-985098-2-3
  Kallings LV, Eriksson M, Lundqvist S, *Dohrn IM*. Fysisk aktivitet på recept
  – FaR. I: FYSS 2021. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och
  sjukdomsbehandling, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB
 • 2021. ISBN:
  978-91-985098-2-3
  Hagströmer M, Leijon M, Eriksson U, *Dohrn IM.* Åtta insatser för att
  främja fysisk aktivitet – som fungerar! I: FYSS 2021. Fysisk aktivitet i
  sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Stockholm: Läkartidningen Förlag
  AB
 • 2021. ISBN: 978-91-985098-2-3
  *Dohrn IM, *Vidlund E. Fysioterapeutens perspektiv på stillasittande. I:
  Ekblom Bak E (Red.), Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden?
  Lund: Studentlitteratur
 • 2021. ISBN: 978-91-4413-867-1
  *Dohrn IM. *Stillasittande och äldre. In: Ekblom Bak E (Red.), Långvarigt
  stillasittande - en hälsofara i tiden? Lund: Studentlitteratur
 • 2021.
  ISBN:978-91-4413-867-1
  *Dohrn IM, *Börjesson M, Emtner M. (Red.). Fysisk aktivitet som medicin –
  en praktisk handbok utifrån FYSS. Stockholm: SISU Idrottsböcker
 • 2018.
  ISBN:978-91-7727-035-5
  *Dohrn IM. *Sport prescription in Sweden, an effective tool? /Sport et
  Santé en Europe/Sport and Health in Europe, Sport &
 • Citizenship, Sept 2014./
  *Dohrn IM*, Lundin M, Nilsson-Wikmar L. Sjukgymnastiskt vårdprogram för
  gravida med rygg/bäckensmärta - en pilotstudie. /Nordisk Fysioterapi
  2002
 • 6(1):35-40/

Undervisning

 • Min ämneskompetens ligger inom områdena fysisk aktivitet, stillasittande
  och hälsa, äldre, samt FYSS/FaR. Jag är kursansvarig för de fristående
  kurserna "Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR" och "Prevention och
  behandling av ohälsosamma levnadsvanor”. Jag undervisar
  på Fysioterapiprogrammet och har även undervisat på Läkarprogrammet, på
  forskarutbildningskursen “Measurement of physical activity using objective
  methods”, samt varit kursansvarig och undervisat på forskarskolan i
  allmänmedicin KI/SLL.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI