Peter Lindberg

Peter Lindberg

Doktorand
E-postadress: peter.lindberg@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Hej!
  Jag är doktorand på NVS/Avdelningen för Allmänmedicin och Primärvård
  sedan 2021. Jag är med i Forskarskolan i Hälsovetenskap, och även
  styrelseledamot i dess styrgrupp.
  Jag är specialistfysioterapeut inom smärta och har en klinisk bakgrund inom
  primärvården.
  Ni kan följa min resa som doktorand på Instagram: @doktorandpeter [1]
  Författare till: "Smärtguiden - En handbok för personer med långvarig
  smärta" [2]
  [1] https://www.instagram.com/doktorandpeter/
  [2] https://smartguiden.wordpress.com/

Forskningsbeskrivning

 • För information om mitt forskningsprojekt hänvisar jag till vår hemsida
  [1].
  Min huvudhandledare är:
  Helena Salminen [2], Med. Dr., Docent, Leg. Läkare, Specialist i
  Allmänmedicin
  [1] https://ki.se/nvs/den-benstarka-studien-kan-vi-med-traning-starka-vart-skelett-0
  [2] https://medarbetare.ki.se/people/helena-salminen

Undervisning

 • * AKA via Huddinge AVC
  * Medverkande lärare i Stepping Stone: Pedagogiska grunder för
  handledning i verksamhetsförlagd utbildning
  * Medverkande lärare i Stepping Stone: Interprofessionellt lärande i
  verksamhetsförlagd utbildning
  * Medverkan i projektgruppen för KI:s IPL-dag
  * Assisterande lärare i färdighetsträning på läkarprogrammet
  * Mentor för nyanställda fysioterapeuter inom Aleris Rehab
  * Handlett fysioterapeutstudenter kontinuerligt under mitt kliniska arbete
  * Hållit i flertalet internutbildningar och egna kurser inom smärta
  * Styrelseledamot i Smärtsektionen, Fysioterapeuterna
  * Författare och skapare av Smärtguiden [1]
  * Skapare av podcasten Rehabsnack [2]
  * Skapare av act_for_pain [3]
  * Skapare av Facebook-gruppen "Primärvårdsgruppen [4]"
  [1] https://smartguiden.wordpress.com/
  [2] https://instagram.com/rehabsnack/
  [3] https://instagram.com/act_for_pain/
  [4] https://www.facebook.com/groups/456785347735717/

Anställningar

 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI