Forskarskolans ledning (FiH)

Nedan presenteras ledning och styrgrupp i forskarskolan inom hälsovetenskap. Styrgruppen sammanträder tre till fyra gånger per termin. Du kan alltid nå Forskarskolan genom forskarskoledirektorn och samordnaren.

Maria Hagströmer

Ordförande FiH

Kay Sundberg

Forskarskoledirektor FiH

Susanne Guidetti

Ledamot styrgrupp FiH, representant från PUF-V

Ing-Mari Dohrn

Ledamot styrgrupp FiH, representant från SFO-V

Wibke Jonas

Ledamot styrgrupp FiH

Josefin Särnholm

Ledamot styrgrupp FiH

Elisabeth Rydwik

Ledamot styrgrupp FiH och Region Stockholm

Lisa Smeds Alenius

Ledamot styrgrupp FiH

Cecilia Krüger

Ledamot styrgrupp FiH, studentrepresentant

Peter Lindberg

Ledamot styrgrupp FiH, studentrepresentant

Samordnare

Chris Bengtsson

Samordnare FiH
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle