Forskarskolans ledning (FiH)

Nedan presenteras ledning och styrgrupp i forskarskolan inom hälsovetenskap. Styrgruppen sammanträder två gånger per termin. Du kan alltid nå Forskarskolan genom att kontakta oss på nvs-fih@nvs.ki.se

Ordförande

Maria Hagströmer

Ordförande FiH

Direktor

Kay Sundberg

Forskarskoledirektor FiH

Ledamöter

Susanne Guidetti

Ledamot styrgrupp FiH, representant från PUF-V

Ing-Mari Dohrn

Ledamot styrgrupp FiH, representant från SFO-V

Wibke Jonas

Ledamot styrgrupp FiH, representant från KBH

Josefin Särnholm

Ledamot styrgrupp FiH, representant från CNS

Liselotte Schäfer Elinder

Ledamot styrgrupp FiH, representant från GPH

Lisa Smeds Alenius

Ledamot styrgrupp FiH, representant från LIME

Adjungerade ledamöter

Elisabeth Rydwik

Adjungerad ledamot FiH, Representant från Region Stockholm

Doktorandrepresentanter

Cecilia Krüger

Ledamot styrgrupp FiH, doktorandrepresentant

Peter Lindberg

Ledamot styrgrupp FiH, doktorandrepresentant

Samordnare

Chris Bengtsson

Samordnare FiH
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
KS
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2022-12-15