Forskarskolans ledning (FiH)

Nedan presenteras ledning och styrgrupp i forskarskolan inom hälsovetenskap. Styrgruppen sammanträder tre till fyra gånger per termin. Du kan alltid nå Forskarskolan genom forskarskoledirektorn och samordnaren.

Maria Hagströmer

Ordförande FiH

Kay Sundberg

Forskarskoledirektor FiH

Susanne Guidetti

Ledamot styrgrupp FiH, representant från PUF-V

Ing-Mari Dohrn

Ledamot styrgrupp FiH, representant från SFO-V

Cecilia Haddad Ringborg

Ledamot styrgrupp FiH, studentrepresentant

Wibke Jonas

Ledamot styrgrupp FiH

Josefin Särnholm

Ledamot styrgrupp FiH

Elisabeth Rydwik

Ledamot styrgrupp FiH och Region Stockholm

Marina Olsson

Samordnare FiH
2022-05-17
Kay Sundberg