Forskarskolans ledning (FiH)

Nedan presenteras ledning och styrgrupp i forskarskolan inom hälsovetenskap. Styrgruppen sammanträder tre till fyra gånger per termin. Du kan alltid nå Forskarskolan genom forskarskoledirektorn och samordnaren.

Maria Hagströmer

Ordförande FiH

Kay Sundberg

Forskarskoledirektor FiH

Susanne Guidetti

Ledamot styrgrupp FiH, representant från PUF-V

Ida Goliath

Ledamot styrgrupp FiH
08-524 865 33

Ing-Mari Dohrn

Ledamot styrgrupp FiH, representant från SFO-V

Cecilia Haddad Ringborg

Ledamot styrgrupp FiH, studentrepresentant

Wibke Jonas

Ledamot styrgrupp FiH

Brjánn Ljótsson

Ledamot styrgrupp FiH

Åsa Dedering

Adjungerad ledamot, Region Stockholm

Marina Olsson

Samordnare FiH