Fik-AT - ett unikt och hållbart trivselkoncept

This page in English

Sektionen för arbetsterapi bedriver en mängd utbildningsinsatser, där Arbetsterapeutprogrammet med sina ca 230 studenter utgör största del. I ett samarbete mellan grundutbildningsstudenter och programansvariga har en form att mötas mellan olika student grupper skapats, så kallade Fik-ATn.

Vid detta fik-AT blir det extra trivsamt och hållbart för att studenterna och lärare själva bakar samt att tar med porslinsmuggar som dekoreras eller skapats för att få ett personligt uttryck.  Vid varje Fik-AT finns en hörna med dekorations attiraljer så att studenter kan bygga på sin egen, som kan använda under hela utbildningens gång. Att mötas i görandet, eller bara över det meningsfulla med ett riktigt gott fika ger fin trivsam ingång till skapande av gränsöverskridande och trivsamma mellanmänskliga relationer.

Våra fik-ATn arrangeras ömsom av studenter och lärare vid arbetsterapiprogrammet och välkomnar studenter från all pågående undervisning. Bilderna här illustrerar ett fik-AT där studenter från olika grundutbildningskurser, en internationell valbar kurs i rehabilitering, och vår europeiska master-utbildning umgås.  

ArbetsterapeutprogrammetArbetsterapiInternationelltLärareStudent