Skip to main content

Fik-AT - ett unikt och hållbart trivselkoncept

Sektionen för arbetsterapi bedriver en mängd utbildningsinsatser, där Arbetsterapeutprogrammet med sina ca 230 studenter utgör största del. I ett samarbete mellan grundutbildningsstudenter och programansvariga har en form att mötas mellan olika student grupper skapats, så kallade Fik-ATn.

Vid dessa fik-AT blir det extra trivsamt och hållbart då studenter och lärare själva bakar. Att mötas vid ett riktigt gott fika ger en fin och trevlig ingång till gränsöverskridande och trivsamma mellanmänskliga relationer.

Våra fik-ATn arrangeras ömsom av studenter och lärare vid arbetsterapiprogrammet och välkomnar studenter från all pågående undervisning. Bilderna här illustrerar ett fik-AT där studenter från olika grundutbildningskurser, en internationell valbar kurs i rehabilitering, och vår europeiska master-utbildning umgås.