Doktorandrådet vid NVS

This page in English

NVS doktorandråd 2016. Foto: Selma Wolofsky.

Doktorandrådet består av en representant från varje sektion på NVS.

Vad är syftet med doktorandrådet och vad vill de? Läs mer under doktorandrådets engelska sida.

Rådets ledamöter

Ordförande

Forskarstuderande

Chenhong Lin

Enhet: Åkesson
E-post: chenhong.lin@ki.se

Vice ordförande

Forskarstuderande

Nuno Leal

Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: nuno.leal@ki.se

Doktorand, marie curie

Sophie Gaber

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: sophie.gaber@ki.se

NVS representant i KI:s centrala doktorandråd

Doktorand

Ceren Emre

Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: ceren.emre@ki.se

Sektionernas representanter

Sektionen för Aging Research Center (ARC)

Doktorand

Lieke De Boer

Enhet: Psykologi
E-post: lieke.de.boer@ki.se

Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Adjunkt, adjungerad

Carrie Tran

E-post: carrie.tran@ki.se

Sektionen för arbetsterapi

Doktorand

Elin Pettersson

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: elin.pettersson@ki.se

Sektionen för fysioterapi

 

Sektionen för klinisk geriatrik

Forskarstuderande

Konstantinos Poulakis

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: konstantinos.poulakis@ki.se

Sektionen för neurogeriatrik

Forskarstuderande

Lorena Galán Acosta

Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: lorena.galan.acosta@ki.se

Array

Ipsit Srivastava

Enhet: Lindskog
E-post: ipsit.srivastava@ki.se

Sektionen för omvårdnad

Doktorand

Maria Fjell

Telefon: 08-524 837 42
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: maria.fjell@ki.se

Sektionen för socialt arbete

Ingen representant för närvarande

Följ oss på FB och Twitter

Till doktorandrådets sida på Facebook

Förslag och synpunkter

Har du förslag eller synpunkter som du vill förmedla till doktorandrådet så kan du skicka ett e-post meddelande till rådets ordförande.

Länkar