Grundutbildning och utbildning på avancerad nivå vid MTC

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi ger grundläggande utbildning inom biomedicin, medicin och optometri.

Forskare vid MTC är med och samordnar ytterligare sex kurser för studenter inom biomedicin vid både KI och KTH, samt en kurs i klinisk mikrobiologi för läkarstudenter. 

Studierektor för grundutbildningen har till uppgift att planera och samordna grundutbildningen på MTC. Grundutbildningskoordinator arbetar i samarbete med fakulteten vid MTC och utbildningssekretariatet.

Mer information finns på den engelska sidan First and second cycle education at MTC.

Kandidatprogrammet i Biomedicin

Kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska Institutet är ett internationellt utbildningsprogram som ges på engelska.

Masterprogrammet i biomedicin

Det globala masterprogrammet i biomedicin ger studenterna fördjupade kunskaper inom det breda och expanderande biomedicinska området och specialiserar sig på att skapa nya och avancerade färdigheter för att förbättra människors hälsa.

Programmet fokuserar på praktiska och teoretiska aspekter av biomedicinsk forskning i syfte att förbättra människors hälsa.

Kontakt

Profile image

Anne Eklöf

Utbildningshandläggare
+46852486691
Profile image

Christina Johansson

Utbildningsadministratör

MTC:s utbildningsnämnd

MTC:s råd för högre utbildning

MTC:s kurslaboratorie

JS
Innehållsgranskare:
2023-06-30