närbild av öppen bok framifrån

Forskarutbildning vid MTC

Du får högkvalitativ forskarutbildning vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Många av våra forskare undervisar inom nyckelområdena immunologi, infektionsbiologi samt cell- och tumörbiologi.

Foto: Pixabay