Skip to main content

Rolf Luft Award 2006

Rolf Luft Award tilldelades i år professor Sir Philip Cohen vid MRC Protein Phosphorylation Unit, University of Dundee, UK.

Sir Philip Cohen and professor Kerstin Brismar

Prisföreläsningen gavs den 3 oktober i Nobel Forum. Titel: From insulin signalling to the regulation of cytokine production by pathogens.