Rolf Luft Award

Rolf Luft Award delas ut årligen av Karolinska Institutet till en framstående forskare aktiv inom endokrinologi, metabolism och diabetesforskning. Utmärkelsen består av medalj, diplom och prispengar. I priskommittén ingår före detta pristagare samt professorerna Per-Olof Berggren, Claes-Göran Östenson och Kerstin Brismar vid Rolf Lufts Forskningscenter för diabetes och endokrinologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

The Rolf Luft Award Medal

Nomineringar

Instruktioner för hur nominering av pristagare görs finns på den engelska sidan.

Mottagare av Rolf Luft Award

In Memoriam av Professor Franz M. Matschinsky 1931-2022

2020

Professor Franz M. Matschinsky, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia 

Prisföreläsningens titel: Glucokinase: Glucose Sensor, Disease Gene and Drug Receptor

2019

Professor Mitchell Lazar, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

Prisföreläsningens titel: Nuclear Receptors, Circadian Rhythms, and Metabolism

2018

Professor Rudolf Zechner, Institute of Molecular Biosciences, Karl-Franzens-Universität Graz, Österrike

Prisföreläsningens titel: FAT FISSION - The breakdown of cellular lipid stores in health and disease.

2017

Professor Daniel Drucker, Lunenfeld Tanenbaum Research Institute, Mt. Sinai Hospital, Toronto Canada

Prisföreläsningens titel: Unravelling novel actions of gut peptides-biological mechanisms and therapeutic implications

2016

Professor Michael S. Brown och professor Joseph L. Goldstein, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA

Prisföreläsningens titel: Scap: Cholesterol Sensor and Lipid Regulator

2015

Professor Andrew Hattersley, University of Exeter Medical School, Devon, UK

Prisföreläsningens titel: From base change to better care in diabetes

2014

Professor Roger H. Unger, University of Texas Southwestern Medical Center, USA

Prisföreläsningens titel: A New Biology for Diabetes (Type 1 and 2)

2013

Professor Se-Jin Lee, John Hopkins University, Baltimore, USA

Prisföreläsningens titel: Myostatin: A Molecular Rheostat for Muscle Mass

2012

Professor David John Mangelsdorf, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas

Prisföreläsningens titel: Nuclear Receptor Regulation of Nutrient Metabolism: From Worms to Humans.

2011

Professor Jeffrey Scott Flier, Harvard Medical School, Boston, USA

Prisföreläsningens titel: Hormone resistance in diabetes and obesity: insulin, leptin and FGF21.

2009

Professor Lewis C. Cantley, Harvard Medical School, Boston, USA

Prisföreläsningens titel: PI 3-Kinase and glucose metabolism.

2008

Professor Grahame Hardie, FRSE FMedSci, University of Dundee, UK

Prisföreläsningens titel: AMPK: a key sensor of cellular energy status and a potential drug target in obesity, diabetes and cancer.

2007

Dr. Wylie Vale, Helen McLoraine chair professor of molecular neurobiology at the Salk Institute in the USA

Prisföreläsningens titel: The CRF/urocortin network of neuropeptides and receptors: bridging stress and metabolism

2006

Professor Sir Philip Cohen, MRC Protein Phosphorylation Unit, University of Dundee, UK

Prisföreläsningens titel: From insulin signalling to the regulation of cytokine production by pathogens

2005

Professor Stephen O´Rahilly, Cambridge University, UK

Prisföreläsningens titel: Insights into human metabolism from the study of extreme phenotypes

2003

Professor Bruce Spiegelman, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, USA

Prisföreläsningens titel: Transcriptional Control of Energy Metabolism

2001

Professor C Ronald Kahn, Joslin Diabetes Center, Boston, USA

Prisföreläsningens titel: Insulin Action in "Insulin Insensitive" Tissues - Role in Diabetes

2000

Professor Jeffrey Friedman, Laboratory of Molecular Genetics, the Rockefeller University, New York, USA

Prisföreläsningens titel: Leptin, Obesity and the Hormonal Control of Body Weight

Professor Rolf Luft, 1914-2007

Biographical information